Tên văn bản Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hộ về bảo hiểm xã hội tự nguyện
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hộ về bảo hiểm xã hội tự nguyện
Số hiệu văn bản 134/2015/NĐ-CP Ngày có hiệu lực 15/02/2016
Ngày ban hành 29/12/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính phủ Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng