Tên văn bản Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
Số hiệu văn bản 122/2015/NĐ-CP Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Ngày ban hành 14/11/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính Phủ Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng