Tên văn bản QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
Số hiệu văn bản 11/2016/NĐ-CP Ngày có hiệu lực 01/04/2016
Ngày ban hành 03/02/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ Người ký Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng