Tên văn bản NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Số hiệu văn bản 141/2017/NĐ-CP Ngày có hiệu lực 25/01/2018
Ngày ban hành 07/12/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính phủ Người ký THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC