Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 12/12/2018 | 08:10

Thứ tư, 12/12/2018 | 08:10

Góc đoàn viên

Nhận diện hoạt động lợi dụng hội nhập kinh tế quốc tế để chống phá Việt Nam

Những năm qua, nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch sử dụng mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động; trong đó, triệt để lợi dụng hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) nhằm xâm phạm an ninh quốc gia, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội, đưa Việt Nam đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

 • Giáo dục đại học: Đào tạo phải gắn với thực tiễn

  Cập nhật: 13/09/2018

  Kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 khép lại với không ít trăn trở khi xảy ra sai phạm về quy chế thi tại một số địa phương, điểm chuẩn giảm khá sâu ở hầu hết các trường/ngành đào tạo, trong đó có cả những "thương hiệu" về điểm chuẩn cao như ngành Y, một số ngành khối trường công an, quân đội...

 • Những thách thức trong công tác quản lý thông tin trên mạng xã hội ở nước ta hiện nay

  Cập nhật: 13/09/2018

  (TG)-Bên cạnh những tiện ích, mặt trái của mạng xã hội (MXH) là không hề nhỏ, đặc biệt, các thế lực thù địch đã và đang triệt để lợi dụng internet, MXH để thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta, đặt ra không ít khó khăn, thách thức cho công tác quản lý thông tin trên MXH.

 • Chính phủ chưa có chủ trương cải cách tiếng Việt

  Cập nhật: 13/09/2018

  Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

 • Phê phán thói thực dụng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

  Cập nhật: 13/09/2018

  ..Tuy nhiên, hiện có một bộ phận cán bộ, đảng viên đang mang nặng tư tưởng so bì, tị nạnh, tính toán, thực dụng rất đáng cảnh báo, phê phán.

 • Giá trị liên kết cộng đồng - Sức mạnh của dân tộc Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại

  Cập nhật: 13/09/2018

  Trong lịch sử, liên kết cộng đồng thể hiện rõ qua tinh thần đoàn kết để bám trụ trước thiên nhiên, đoàn kết để chống giặc ngoại xâm, chống thiên tai. Khi đất nước hòa bình, liên kết cộng đồng thể hiện trong hành động chung tay để xây dựng Tổ quốc và liên kết cộng đồng để trở thành giá trị cao đẹp của dân tộc ta, làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.

 • Tham nhũng trong văn hóa kinh doanh

  Cập nhật: 12/09/2018

  Phải giải quyết bài toán lợi ích nhóm ngay từ khi làm chính sách và trong suốt quá trình quản lý, điều hành nền kinh tế. Phải kiên quyết xử lý những cá nhân, tổ chức đã ra quyết định hay trực tiếp thực hiện những chủ trương, biện pháp sai lầm, tạo ra tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
 • 1
 • 1
 • 9
 • 0
 • 8
 • 2
 • 0
 • 5
lên đầu trang