Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Chủ nhật, 24/02/2019 | 05:53

Chủ nhật, 24/02/2019 | 05:53

Góc đoàn viên

 • Vấn đề an ninh môi trường ở Việt Nam hiện nay

  Cập nhật: 01/11/2018

  Trong những năm gần đây, an ninh môi trường như một hiện tượng bức bách của đời sống xã hội. Tại Việt Nam, chất lượng môi trường đang có những biến đổi theo chiều hướng bất lợi đối với cuộc sống của con người. Nếu không giữ được an ninh môi trường thì không có bất kỳ một sự tồn tại và phát triển nào của con người cũng như xã hội loài người. Vì vậy, bài viết khái quát những biểu hiện mất an ninh môi trường ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra nguyên nhân cơ bản của tình trạng đó và mạnh dạn đưa ra một số

 • Việt Nam với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Cập nhật: 30/10/2018

  Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tăng trưởng kinh tế nhanh và đang ở trong thời kỳ dân số vàng với nguồn lao động dồi dào. Nếu tận dụng được Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển, hiện đại hóa nền kinh tế và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả.

 • Kỹ năng mềm rất quan trọng với người lao động trong cách mạng công nghiệp 4.0

  Cập nhật: 30/10/2018

  Một số nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, kỹ năng mềm đóng góp khoảng 75% vào sự thành công của một cá nhân, như vậy chỉ có trình độ chuyên môn thôi chưa đủ, kỹ năng mềm ngày càng có vai trò quan trọng trong công việc của người lao động, nhất là trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

 • Cảnh giác với những phương thức, thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

  Cập nhật: 19/10/2018

  Nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, những năm qua, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, xuyên tạc nhằm xóa bỏ nền tảng lý luận trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam.

 • Từ "óc địa phương" tới "lợi ích nhóm": Phòng và chống

  Cập nhật: 16/10/2018

  (TG) - Óc địa phương, óc bè phái, địa phương chủ nghĩa và tư duy nhiệm kỳ, tự diễn biến, tự chuyển hóa, lợi ích nhóm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Đó là các chứng bệnh của chủ nghĩa cá nhân. Để phòng và chống, mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Giá trị và hiện tượng "ngụy giá trị" trong đời sống của người Việt hiện nay

  Cập nhật: 16/10/2018

  (TG) - Cùng với quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của cha ông, hệ giá trị văn hóa dân tộc cũng trở thành nền tảng, sức mạnh tinh thần giúp dân tộc vượt qua những sóng gió, trở ngại, đánh thắng giặc ngoại xâm, xây nền độc lập, hòa bình. Ngày nay, những giá trị truyền thống tốt đẹp vẫn không ngừng được bồi đắp, phát huy. Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị chân thật thì hiện tượng “ngụy giá trị” cũng bắt đầu xuất hiện, ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng, hình thành nhân cách con người Việt Nam

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
 • 1
 • 2
 • 3
 • 0
 • 2
 • 9
 • 5
 • 5
lên đầu trang