Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ bảy, 30/05/2020 | 16:21

Thứ bảy, 30/05/2020 | 16:21

Góc đoàn viên

Người lao động Sê San 3A làm gì để đảm bảo an toàn tại nơi làm việc?

Với triết lý hành động “người lao động có năng lực là tài sản quý giá nhất của Công ty”, Sê San 3A luôn trang bị và thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động trong lao động sản xuất. Mỗi hành động của người lao động trong việc tuân thủ các nội quy an toàn tại nơi làm việc chính là đang tự bảo vệ bản thân, đồng nghiệp và góp phần bảo đảm tài sản quý giá nhất của Công ty.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 5
  • 6
  • 0
  • 2
  • 8
  • 0
  • 9
lên đầu trang