Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 15/04/2024 | 02:38

Thứ hai, 15/04/2024 | 02:38

Góc đoàn viên

Cập nhật lúc 04:02 ngày 12/12/2023

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Trong cuộc sống hiện đại, xã hội có xu hướng tiến đến việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.

Xu thế này đã được Đảng và Nhà nước ta sớm nắm bắt và xây dựng các quy định pháp luật để điều chỉnh nội dung này, cụ thể là ban hành Luật Bình đẳng giới năm 2006; tiếp theo đó Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 02 Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới với 02 giai đoạn: 2011-2020 và  2021-2030.

Mục tiêu chính của 02 giai đoạn này bước đầu là cơ bản bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Tiếp theo là thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Xuyên suốt 02 Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới nêu trên, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (gọi tắt là Tháng hành động) đã được triển khai từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hằng năm (bắt đầu từ năm 2016). Mỗi năm một chủ đề, Tháng hành động đã góp phần mạnh mẽ trong việc thu hút sự quan tâm và tham gia của nhân dân và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới.
         

           Các khẩu hiệu, thông điệp truyền thông:
          1. Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2023!
          2. Đầu tư cho bình đẳng giới là đầu tư cho tương lai.
          3. Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội.
          4. Tăng quyền năng cho phụ nữ là tăng vị thế của quốc gia.
          5. Giới tính không quyết định năng lực và trình độ.
          6. Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.
          7. Chia sẻ việc nhà, gia đình hạnh phúc.
          8. Mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em là vi phạm pháp luật.
          9. Mọi hình thức bạo lực đều vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm minh.
          10. Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.
          11. Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.
          12. Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái .
          13. Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục phụ nữ và trẻ em.
          14. Hãy lên tiếng khi bị bạo lực.
          15. Hãy hành động vì cộng đồng bình đẳng, văn minh, an toàn và không bạo lực.
          16. Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và người bị xâm hại.
          17. Đồng tình với bạo lực là bạn đang cổ xúy cho hành vi sai trái!
          18. Không đổ lỗi cho người bị bạo lực!
          19. Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay.

      

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023, toàn thể đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Xây dựng tiếp tục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc bình đẳng và hợp tác, cùng nhau tạo dựng một môi trường bình đẳng về giới cho trẻ em, cùng chia sẻ việc nhà, cùng chung tay chấm dứt mọi hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

CĐXDVN

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 7
  • 5
  • 1
  • 1
  • 9
  • 3
  • 7
lên đầu trang