Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 23/05/2019 | 00:38

Thứ năm, 23/05/2019 | 00:38

Góc đoàn viên

 • Chiến dịch Điện Biên Phủ - Sự hội tụ của ý Đảng - lòng dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)

  Cập nhật: 07/05/2019

  Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là một mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Chính bởi tầm vóc vĩ đại của nó, sự kiện lịch sử này đã được nghiên cứu dưới rất nhiều góc độ và phạm vi khác nhau nhưng đều đi đến khẳng định tầm vóc vĩ đại đó.

 • Thành tựu xóa đói, giảm nghèo tại Việt Nam

  Cập nhật: 07/05/2019

  Nền kinh tế Việt Nam có xuất phát điểm từ nông nghiệp lúa nước lạc hậu. Đất nước bị thực dân, đế quốc đô hộ, áp bức, rồi bị chiến tranh tàn phá suốt mấy chục năm. Từ một xuất phát điểm thấp như vậy mà đến nay đã là nước có nước thu nhập trung bình của thế giới, mức sống người dân ngày càng được nâng lên, thành tựu ấy không phải quốc gia nào lâm vào hoàn cảnh ấy cũng làm được.

 • Thủ tướng: Công nhân phải phấn đấu để có 'nghệ tinh và thân vinh'

  Cập nhật: 06/05/2019

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ đối thoại với công nhân, lao động kỹ thuật cao của 7 địa phương thuộc các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước.

 • Công nhân bậc cao là động lực để phát triển đất nước

  Cập nhật: 06/05/2019

  Trên thực tế, phát triển đất nước không thể chỉ trông vào lao động giá rẻ, mà còn có nhiều yếu tố khác là vốn, công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, công nhân lao động kỹ thuật bậc cao sẽ quyết định năng suất lao động.

 • Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên

  Cập nhật: 03/05/2019

  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều công sức và tình cảm cho việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng. Người luôn coi đó là vấn đề hệ trọng, cần thiết trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, phát huy lời dạy của Người về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên là góp phần vào thành công sự nghiệp đổi mới đất nước, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

 • Bộ luật Lao động (sửa đổi) - sáu vấn đề cần được thảo luận tiếp

  Cập nhật: 03/05/2019

  Chiều 2/5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, các bộ, ngành đã họp, cho ý kiến về việc sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2012. Theo Nghị quyết số 57/2018/QH14, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) vào Kỳ họp thứ 7 và thông qua dự án này vào Kỳ họp thứ 8.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
 • 1
 • 2
 • 8
 • 9
 • 0
 • 7
 • 5
 • 7
lên đầu trang