Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 15/08/2018 | 22:35

Thứ tư, 15/08/2018 | 22:35

Kinh nghiệm hoạt động

Công đoàn Việt Nam - Chỗ dựa vững chắc của người lao động

Cùng với sự phát triển của đất nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh, khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động. Nhiều kết quả mà tổ chức Công đoàn đạt được trong những năm gần đây đã thực sự tạo thêm niềm tin cho công nhân, viên chức, người lao động trên cả nước.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 2
  • 4
  • 3
  • 9
  • 8
  • 6
lên đầu trang