Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 11/12/2018 | 12:20

Thứ ba, 11/12/2018 | 12:20

Kinh nghiệm hoạt động

Nâng chất “tiện nghi xã hội” nhà ở công nhân KCN

Thời gian qua, nhà ở cho công nhân ở các KCN luôn được xem là một trong những yếu tố chính trong trọng tâm phát triển chính sách quốc gia. Theo số liệu mới nhất, trong thời gian qua đã có khoảng 1,8 triệu m2 nhà ở cho công nhân đã được xây dựng tại các KCN. Số lượng trên tuy đã thể hiện nhiều cố gắng nhưng còn rất thấp so với mục tiêu và yêu cầu thực tế đặt ra.

 • Công đoàn với công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trong ăn ca tại Công ty cổ phần xi măng vicem Bút Sơn

  Cập nhật: 08/09/2016

  Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển Công ty bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong sản xuất kinh doanh, Lãnh đạo Công ty luôn xác định sức khỏe người lao động là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển doanh nghiệp bền vững.

 • Một số phương pháp tổ chức phong trào thi đua đạt hiệu quả trong giai đoạn hiện nay

  Cập nhật: 19/08/2016

  Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị khóa IX, công tác thi đua, khen thưởng đã có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại và tăng cường đoàn kết dân tộc.

 • Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện nay

  Cập nhật: 04/08/2016

  (TG)- Hiện nay, Việt Nam có số người trong độ tuổi lao động trên tổng dân số chiếm tỷ lệ 75,2% là nước đang ở giai đoạn dân số vàng, nhưng số lao động qua đào tạo có bằng chuyên môn kỹ thuật chỉ chiếm tỷ lệ chỉ 17,9% (nông thôn 11,2%). Cho thấy, chất lượng nhân lực ở nước ta còn thấp, cơ cấu lao động bất hợp lý, đang mất sức cạnh tranh trên thị trường lao động, cần sớm có những giải pháp tháo gỡ

 • Định hướng tư tưởng cho sinh viên

  Cập nhật: 04/08/2016

  Sinh viên là lực lượng chủ yếu ở các học viện, trường đại học, cao đẳng. Tuổi đời của họ còn trẻ, luôn tiên phong trong mọi hoạt động. Họ là những con người đang phát triển mạnh về thể chất và tinh thần, giàu ước mơ hoài bão, luôn có mong muốn vươn lên nắm bắt tri thức của nhân loại để tự hoàn thiện mình về mọi mặt.

 • Xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác thi đua, khen thưởng

  Cập nhật: 03/08/2016

  Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác thi đua, khen thưởng.

 • Để công tác tuyên giáo thật sự trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển

  Cập nhật: 01/08/2016

  (TG) - Trong bối cảnh cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận và đấu tranh trên lĩnh vực thông tin diễn ra gay gắt hằng ngày, hằng giờ như hiện nay, cùng với biết bao những vấn đề vô cùng mới mẻ của thời đại chúng ta đang sống, những đòi hỏi đặt ra cho đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo càng nặng nề và cấp thiết.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
 • 1
 • 1
 • 9
 • 0
 • 4
 • 9
 • 8
 • 9
lên đầu trang