Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 23/05/2019 | 00:28

Thứ năm, 23/05/2019 | 00:28

Kinh nghiệm hoạt động

 • Báo chí - những xu thế biến đổi cơ bản và bản lĩnh cách mạng người làm báo

  Cập nhật: 11/12/2018

  Sống trong kỷ nguyên toàn cầu hóa văn hóa, từ góc nhìn triết học người ta càng nhận ra rằng bản chất cuộc sống là đối thoại. Và chỉ nhờ đối thoại con người mới thể hiện rõ nhất tinh thần dân chủ hóa, bình đẳng để học tập lẫn nhau. Mà tiếp nhận, trao đổi thông tin là một hình thức đối thoại cơ bản.

 • Bốn yêu cầu đối với tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới

  Cập nhật: 11/12/2018

  Trích Tài liệu Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

 • 'Kéo' doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề

  Cập nhật: 05/12/2018

  Các trường cần quan hệ hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp sẽ đảm bảo các hoạt động giáo dục nghề nghiệp hiệu quả và đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường.

 • Xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ - căn nguyên dẫn đến suy thoái

  Cập nhật: 03/12/2018

  Tập trung dân chủ (TTDC) là nguyên tắc tổ chức cơ bản, là cơ sở bảo đảm hàng đầu để giữ vững bản chất cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Việc xem nhẹ, hạ thấp cũng như nhận thức không thấu đáo, thực hiện không đến nơi đến chốn nguyên tắc này không chỉ làm tổn hại đến vị thế, sức mạnh của Đảng, mà còn là một trong những căn nguyên dẫn đến sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

 • Căn cốt để phòng và chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

  Cập nhật: 03/12/2018

  Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng nói chung, vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng; trong đó, kết hợp chặt chẽ giữa rèn luyện đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân với phòng và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đội tiền phong của giai cấp và dân tộc theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường sức đề kháng, khả năng miễn dịch của mỗi người trước mặt trái của cơ chế thị trường,

 • Nắm rõ luật chơi CPTPP để tạo ưu thế cạnh tranh trên thị trường

  Cập nhật: 29/11/2018

  Khi tham gia sân chơi chung, DN Việt Nam cần tận dụng các cơ hội nhưng phải chú ý khai thác tiềm năng thị trường, không bỏ quên lợi thế "sân nhà".

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
 • 1
 • 2
 • 8
 • 9
 • 0
 • 7
 • 1
 • 8
lên đầu trang