Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 27/01/2020 | 23:45

Thứ hai, 27/01/2020 | 23:45

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 04:28 ngày 09/09/2019

Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề “Văn hóa, Thể thao”

Ngày 09/9/2019, Công đoàn Xây dựng Việt Nam ban hành văn bản số 453/HD-CĐXD hướng dẫn khen thưởng chuyên đề “Văn hóa, Thể thao”. Trong đó, hướng dẫn về đối tượng, tiêu chuẩn, số lượng, hồ sơ thủ tục đề nghị khen thưởng chuyên đề “Văn hóa, Thể thao” với những nội dung chính như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT KHEN THƯỞNG
1. Cờ thi đua chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” của Tổng Liên đoàn:
- Công đoàn cơ sở;
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
2. Bằng khen chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” của Tổng Liên đoàn:
- Công đoàn cơ sở;
- Cá nhân thuộc công đoàn cơ sở.
3. Cờ thi đua chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” của CĐXDVN:
- Công đoàn cơ sở;
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
4. Bằng khen chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” của CĐXDVN:
- Công đoàn cơ sở;
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;
- Cá nhân thuộc công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
II. TIÊU CHUẨN
1. Cờ thi đua chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” của Tổng Liên đoàn
- Công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất trong số các công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích cao và dẫn đầu phong trào “Văn hoá, Thể thao” hoặc có thành tích xuất sắc trong việc triển khai tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao cho đoàn viên, CNVCLĐ; đạt nhiều giải cao tại các hội thi, hội diễn, hội thao cấp tỉnh, thành phố, bộ, ngành Trung ương;
- Có số điểm đạt từ 96 điểm trở lên theo Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” dành cho công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
2. Bằng khen chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” của Tổng Liên đoàn
2.1. Đối với công đoàn cơ sở
- Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong số các công đoàn cơ sở có thành tích cao trong việc chỉ đạo và thực hiện phong trào “Văn hoá, Thể thao” của ngành, địa phương và cấp tương đương;
- Hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng); năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng đã được tặng Bằng khen chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” của CĐXDVN; năm đề nghị khen thưởng được công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh;
- Có số điểm đạt từ 90 điểm trở lên theo Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” dành cho công đoàn cơ sở.
2.2. Đối với cá nhân thuộc công đoàn cơ sở
- Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào “Văn hoá, Thể thao” của ngành, địa phương;
- Hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng) hoặc hai năm liên tục đạt danh hiệu Đoàn viên Công đoàn xuất sắc, trong thời gian đó có 01 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở;
- Năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng đã được tặng thưởng Bằng khen chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” của CĐXDVN.
3. Cờ thi đua chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” của CĐXDVN
Công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào “Văn hoá, Thể thao” hoặc có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc triển khai, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao cho đoàn viên, CNVCLĐ; đạt thành tích cao tại các hội thi, hội diễn, hội thao do đơn vị cấp trên tổ chức.
4. Bằng khen chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” của CĐXDVN
4.1. Đối với công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
Có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện phong trào “Văn hóa thể thao” hoặc có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao cho đoàn viên, CNVCLĐ.
4.2. Đối với cá nhân
Đạt danh hiệu Đoàn viên Công đoàn xuất sắc; có thành tích xuất sắc trong phong trào “Văn hoá, Thể thao” hoặc có nhiều đóng góp trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
III. SỐ LƯỢNG
1. Cấp Tổng Liên đoàn: Mỗi năm xét khen thưởng 01 Cờ, 06 Bằng khen.
2. Cấp CĐXDVN: Căn cứ đề nghị của các công đoàn trực thuộc và thành tích của các tập thể, cá nhân, Ban Thường vụ CĐXDVN sẽ xem xét, quyết định.
IV. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
1. Hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua chuyên đề của Tổng Liên đoàn
1.1. Tờ trình của công đoàn trực thuộc CĐXDVN kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng chuyên đề;
1.2. Biên bản họp và kết quả xét khen thưởng của ban thường vụ/ ban chấp hành công đoàn trực thuộc CĐXDVN;
1.3. Báo cáo thành tích của đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua chuyên đề của Tổng Liên đoàn có xác nhận của các cấp trình khen thưởng.
1.4. Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Văn hoá, Thể thao”
2. Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen chuyên đề của Tổng Liên đoàn
2.1. Tờ trình của công đoàn trực thuộc CĐXDVN kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng chuyên đề;
2.2. Biên bản họp và kết quả xét khen thưởng của ban thường vụ/ ban chấp hành công đoàn trực thuộc CĐXDVN;
2.3. Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị tặng Bằng khen;
2.4. Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” (đối với tập thể). Văn bản công nhận sáng kiến được áp dụng hiệu quả của thủ trưởng đơn vị nơi sáng kiến đó được áp dụng (đối với cá nhân)
3. Hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua, Bằng khen chuyên đề của CĐXDVN
3.1. Tờ trình của công đoàn trực thuộc CĐXDVN kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng chuyên đề;
3.2. Biên bản họp và kết quả xét khen thưởng của ban thường vụ/ ban chấp hành công đoàn trực thuộc CĐXDVN;
3.3. Báo cáo thành tích hoặc tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị tặng Cờ, Bằng khen chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” của CĐXDVN.
* Các mẫu kèm theo:
(1) Đăng ký thi đua; (2) Tờ trình khen thưởng; (3) Danh sách đề nghị khen thưởng; (4) Tóm tắt thành tích; (5) Báo cáo thành tích tập thể; (6) Báo cáo thành tích cá nhân; (7) Trích biên bản họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng;
(8) Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” dành cho CĐCS trong doanh nghiệp; (9) Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” dành cho CĐCS thuộc cơ quan, đơn vị; (10) Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” dành cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 5
  • 4
  • 0
  • 9
  • 5
  • 6
lên đầu trang