Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 23/05/2024 | 19:58

Thứ năm, 23/05/2024 | 19:58

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 09:23 ngày 14/06/2023

CĐXDVN tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Chương trình phối hợp tuyên truyền với các Trường đào tạo trong ngành Xây dựng, giai đoạn 2018-2023

Ngày 13/6/2023, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Chương trình phối hợp tuyên truyền về tổ chức Công đoàn và chế định hợp đồng lao động với các Trường đào tạo trong ngành Xây dựng, giai đoạn 2018-2023. 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Ủy viên Ban Chấp hành TLĐLĐVN, Chủ tịch CĐXDVN; các đồng chí Phó Chủ tịch, lãnh đạo các Ban nghiệp vụ Cơ quan CĐXDVN; các đồng chí Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Trường, Chủ tịch Công đoàn của 19 Trường đào tạo trong ngành Xây dựng.
        Đ/c Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐXDVN phát biểu tại Hội nghị  
 Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐXDVN nhấn mạnh: trong nhiều năm qua, công tác phát triển đoàn viên là nhiệm vụ chiến lược của CĐXDVN nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tập hợp đông đảo người lao động trong Ngành tham gia vào tổ chức công đoàn. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, phấn đấu đến năm 2023 kết nạp 02 triệu đoàn viên mới, CĐXDVN đã chủ động xây dựng Kế hoạch phát triển đoàn viên giai đoạn 2018-2023, đề ra chỉ tiêu kết nạp mới 16.500 đoàn viên công đoàn. Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về tổ chức Công đoàn và chế định hợp đồng lao động giữa CĐXDVN với lãnh đạo các Trường đào tạo trong ngành Xây dựng; cung cấp nội dung tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền; hướng dẫn các Công đoàn Trường xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền và sử dụng kinh phí hàng năm hiệu quả, đảm bảo mục đích. Công tác tuyên truyền đi trước một bước để người lao động và những người chuẩn bị tham gia vào thị trường lao động sớm nhận thức được sự cần thiết gia nhập công đoàn, giúp cho những người lao động tương lai của Ngành biết tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình ngay khi đi làm và chủ động gia nhập công đoàn tại nơi làm việc...
Sau 05 năm triển khai thực hiện, mặc dù có giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (năm 2019-2021), Công đoàn các Trường đã tổ chức được 137 đợt tuyên truyền về tổ chức Công đoàn Việt Nam, giới thiệu về CĐXDVN, về chế định hợp đồng lao động, hướng dẫn thực hiện giao kết hợp đồng lao động khi tham gia vào thị trường lao động cho 35.182/40.133 học sinh, sinh viên năm cuối khóa; tổng số tiền chi cho hoạt động truyên truyền được CĐXDVN cấp là 1.118.537.980 đồng.  
CĐXDVN cũng tạo điều kiện để cán bộ công đoàn các Trường được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ do CĐXDVN tổ chức; khuyến khích học tập nâng cao kỹ năng hoạt động, am hiểu sâu pháp luật lao động để truyền tải thông tin cho học sinh, sinh viên.
Ban Giám hiệu các Trường đã quan tâm, chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ của Trường hằng năm cung cấp các thông tin cần thiết cho Công đoàn Trường có cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền và lập dự toán để đề nghị CĐXDVN cấp kinh phí theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn Trường tổ chức tuyên truyền tại lớp học và các buổi sinh hoạt ngoại khóa hoặc lồng ghép với các nội dung, hoạt động sinh hoạt khác của Nhà trường; tạo điều kiện về cơ sở vật chất để Công đoàn Trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền; tạo điều kiện để học sinh, sinh viên năm cuối khóa tham gia các hoạt động tuyên truyền do Công đoàn Trường tổ chức; bố trí giảng viên làm báo cáo viên tại các hoạt động tuyên truyền.
Thông qua hoạt động, học sinh, sinh viên đã có thêm nhận thức cơ bản về tổ chức Công đoàn, về chế định hợp đồng lao động, có thêm kiến thức pháp luật và ý thức giác ngộ giai cấp. Hoạt động phối hợp giữa CĐXDVN, Công đoàn các Trường và lãnh đạo các Nhà trường đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong ngành Xây dựng.  
Trên cơ sở kết quả đạt được giai đoạn 2018-2023 và tình hình thực tiễn về công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên mới giai đoạn 2023-2028, CĐXDVN chủ trương tiếp tục phối hợp với các Trường trong hoạt động tuyên truyền về tổ chức Công đoàn và chế định hợp đồng lao động cho đối tượng là học sinh, sinh viên với các nội dung chính như: tiếp tục tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền về Công đoàn Việt Nam và giới thiệu về CĐXDVN; giới thiệu về chế định hợp đồng lao động và hướng dẫn thực hiện giao kết hợp đồng lao động khi tham gia vào thị trường lao động; đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm thu hút học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động; tạo điều kiện để cán bộ công đoàn Trường được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ do CĐXDVN tổ chức; khuyến khích học tập nâng cao kỹ năng hoạt động, am hiểu sâu pháp luật lao động, công đoàn để truyền tải thông tin cho học sinh, sinh viên; tăng cường sự phối hợp giữa CĐXDVN và lãnh đạo các Trường đào tạo trong Ngành để tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất.
Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo các Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường đã phát biểu, đánh giá cao Chương trình phối hợp của CĐXDVN với các Trường trong thời gian qua, đồng thời tham gia một số nội dung nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả Chương trình giai đoạn 2023-2028.
​Nhân dịp này, CĐXĐVN cũng tổ chức gặp mặt tri ân 17 đồng chí Chủ tịch CĐCS trực thuộc CĐXDVN không tái cử Ban Chấp hành Công đoàn khoá mới nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó khối Trường có 09 đồng chí.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:  
Đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ Lệ, Chủ tịch CĐXDVN chủ trì hội nghị
 
Đ/chí Lê Văn Thương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP HCM phát biểu
Đ/chí Nguyễn Khánh Cường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 phát biểu
Đ/chí Lã Đình Kế, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng phát biểu
Đ/chí Nguyễn Ngọc Thức, Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 phát biểu
 
Đ/chí Trần Đức Tiệp, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 phát biểu
 
Đ/chí Ngô Thị Kim Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội phát biểu
Đ/chí Lê Hồng Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội phát biểu
Đ/chí Lê Sơn Tùng, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Xây dựng Miền Trung phát biểu
Đ/chí Nguyễn Đức Toàn, nguyên Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kiến trúc Hồ Chí Minh phát biểu
  
Đ/chí Phan Nam Cường, Tân Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định phát biểu