Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 18/06/2019 | 10:41

Thứ ba, 18/06/2019 | 10:41

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 03:45 ngày 10/01/2019

Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2018


Trong năm 2018, hoạt động tuyên truyền giáo dục của các đơn vị được lãnh đạo các cấp ghi nhận, thường xuyên bám sát chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chức năng và nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị đã nghiên cứu, đa dạng hoá hình thức hoạt động, có nhiều biện pháp tuyên truyền phù hợp với đặc thù của từng ngành nghề, đặc điểm của đơn vị, thực sự đã tác động và tạo ảnh hưởng, chuyển biến tích cực, đáng khích lệ, góp phần vào sự ổn định tư tưởng, ổn định chính trị, đóng góp cho công cuộc xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển bền vững, từng bước nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong xã hội và tạo niềm tin cho đoàn viên và công nhân lao động.
Năm 2018, các cấp công đoàn trong Ngành đã tổ chức 1.202 cuộc tuyên truyền với 169.781 lượt CNVCLĐ tham gia. Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội khác; phòng chống tác hại của thuốc lá. Năm 2018 có 240 cuộc tuyên truyền, giáo dục được tổ chức thu hút 34.309 lượt người tham gia.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Bản tin và website CĐXDVN, đã phát hành hành 11 số bản tin CĐXDVN với số lượng gần 11.000 cuốn phát trực tiếp miễn phí tới 526 công đoàn cơ sở, 25 công đoàn Xây dựng khối địa phương và đại biểu về dự Đại hội XIII CĐXDVN. Tổng hợp 1.206 lượt tin, bài, ảnh, phim phóng sự tuyên truyền hoạt động của TLĐ, CĐXDVN, các công đoàn trực thuộc, công đoàn Xây dựng khối địa phương và hoạt động của ngành Xây dựng đăng trên Website, Bản tin CĐXDVN, trong đó đăng 172 lượt tin bài ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Lao động, Báo Xây dựng, Tạp chí Lao động và Công đoàn. Phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng phim tư liệu về 60 năm xây dựng và phát triển ngành Xây dựng Việt Nam; phối hợp với Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng bổ sung nội dung và hình ảnh của CĐXDVN vào kỷ yếu và phim 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam. Triển khai làm phim tư liệu, panô ảnh tuyên truyền tại Đại hội XIII CĐXDVN.
Các công đoàn cơ sở đã tích cực giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp. Năm 2018, đã có 602 đoàn viên công đoàn được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong năm, các cấp công đoàn trong Ngành đã tổ chức 1.051 hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút hơn 98.531 lượt người tham gia. 
CĐXDVN đã chỉ đạo, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước với các hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, với tiêu chí cụ thể, bám sát nhiệm vụ, điều kiện thực tế của các đơn vị. Điển hình là các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm ATVSLĐ”; Các cuộc vận động: “Bảo đảm và nâng cao chất lượng công trình sản phẩm ngành Xây dựng”; “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của CB CNVC, NLĐ ngành Xây dựng”;... 
Với phương châm hướng về cơ sở nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi và thực chất, CĐXDVN đã tổ chức phát động phong trào thi đua, triển khai đăng ký công trình sản phẩm chào mừng đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII CĐXDVN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam. Các nội dung, chỉ tiêu thi đua được triển khai toàn diện, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và của từng đơn vị trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành. 
Các công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức, chỉ đạo tổ chức phát động 409 chiến dịch và đợt thi đua với mục tiêu phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của đơn vị. Điển hình tổ chức các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; gắn với các phong trào thi đua của ngành Xây dựng là: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Học tập nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí, chống các tệ nạn xã hội”; phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình sản phẩm ngành Xây dựng”. Công đoàn TCty Lilama tổ chức phát động thi đua cho các đơn vị tham gia thi công tại công trình Nhiệt điện Long Phú và nhiệt điện Sông Hậu 1 đẩy nhanh tiến độ thi công; Công ty CP Sông Đà 9 thuộc TCty Sông Đà tổ chức chiến dịch thi đua 181 ngày đêm vì mục tiêu chống lũ năm 2018 và lắp máy tại công trình thủy điện Pake (Lào); TCty Xây dựng Bạch Đằng-CTCP phát động thi đua tại Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2; Cty CP Vinaconex 2 thuộc TCty cổ phần Vinaconex đã tổ chức phát động thi đua gói thầu “Thi công xây dựng kết cấu phần tháp C và B” ngay tại công trình Dự án nhà ở cao tầng kết hợp văn phòng INTRACOM…
Trong năm 2019, các cấp công đoàn trong Ngành  sẽ tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; đẩy mạnh công tác truyền thông về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, xây dựng hình ảnh, uy tín của tổ chức Công đoàn; tuyên truyền Chương trình phúc lợi đoàn viên, hoạt động ký kết và kết quả triển khai thực hiện thỏa thuận mang lại phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên; tổ chức tốt hoạt động nhân “Tháng Công nhân” năm 2019; phát động phong trào thi đua năm 2019; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” , “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” trong CNVCLĐ. Triển khai công tác bình chọn, giới thiệu cá nhân điển hình tiên tiến tôn vinh tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lao động giỏi, lao động sáng tạo toàn quốc ngành Xây dựng năm 2019. 
CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 0
  • 6
  • 9
  • 8
  • 8
  • 3
lên đầu trang