Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ bảy, 23/02/2019 | 07:41

Thứ bảy, 23/02/2019 | 07:41

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 09:24 ngày 08/01/2018

Một số hoạt động tiêu biểu Văn phòng CĐXDVN năm 2017

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Văn phòng CĐXDVN tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm tốt cho các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực CĐXDVN; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo CĐXDVN; Đảm bảo thực hiện hiệu quả quy chế hoạt động của Ban Chấp hành CĐXDVN.


Căn cứ Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ, các Nghị quyết của Đảng, của TLĐLĐVN, Văn phòng CĐXDVN xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động theo từng tuần, tháng, quý, năm. Ban Thường vụ định kỳ hàng quý kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, xác định nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện. Thường trực Ban Thường vụ theo kế hoạch từng tuần, tháng họp triển khai, tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của đoàn viên, người lao động.   

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020, CĐXDVN đã ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện trong toàn Ngành. Với chủ trương tập trung hướng về cơ sở, đoàn viên, người lao động là đối tượng phục vụ; CĐXDVN nghiên cứu, cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động. Khắc phục các hạn chế tồn tại trong  cải cách hành chính của tổ chức công đoàn; nâng cao năng lực khai thác, sử dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của tổ chức công đoàn, đảm bảo thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, tăng cường lợi ích đối với đoàn viên và người lao động.             

Tiếp tục chú trọng, đẩy mạnh công tác thông tin, tổng hợp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của BTV, BCH CĐXDVN; Thực hiện đầu mối phối hợp với các đơn vị trong việc tổng hợp thông tin, cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động chỉ đạo, điều hành, trong đó khối trực thuộc 47 đơn vị, khối địa phương 26 đơn vị. Hoạt động giao ban theo cụm khối địa phương được duy trì, thực hiện tốt tại cụm công đoàn ngành Xây dựng 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, cụm công đoàn các đơn vị 6 tỉnh Bắc Trung bộ; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, giao lưu học hỏi, hỗ trợ trong công tác và hoạt động phong trào.   

Công tác chuẩn bị chương trình, kế hoạch, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động công tác được đảm bảo. Năm 2017, CĐXDVN tổ chức thành công 29 hội nghị, hội thảo, tập huấn... Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và đón nhận Huân Chương Lao động Hạng Nhì trang trọng, ý nghĩa, lan tỏa sâu sắc trong CNVC-LĐ truyền thống vẻ vang và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên đối với tổ chức công đoàn và phong trào CNVCLĐ ngành Xây dựng trong thời kỳ hội nhập, phát triển. Nhân dịp kỷ niệm, ngày 14/3/2017 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã gặp mặt, biểu dương 60 Chủ tịch công đoàn tiêu biểu toàn quốc ngành               Xây dựng. 

Công tác quản lý, sử dụng tài sản và ngân sách nhà nước thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, theo đúng chế độ quy định; thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định của Nhà nước trong quản lý sử dụng vốn ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, đáp ứng được các hoạt động của CĐXDVN.  

 Chương trình quản lý văn bản, kiểm soát thể thức văn bản được đảm bảo thực hiện tốt. Năm 2017 tiếp tục thực hiện hiệu quả việc gửi văn bản điện tử trong cơ quan và các vị trực thuộc theo kế hoạch cải cách hành chính. Hệ thống thư điện tử thường xuyên được cập nhật và điều chỉnh theo yêu cầu, đáp ứng việc trao đổi, xử lý thông tin hằng ngày của cán bộ công chức, viên chức tại cơ quan và các đơn vị. Tỷ lệ sử dụng hộp thư điện tử của công chức, viên chức tại Cơ quan đạt 100%. Trong năm đã tiếp nhận và xử lý 1.916 văn bản; phát hành 918 đầu văn bản (tăng 12%), đảm bảo thực hiện kiểm soát thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Việc giao nhận văn bản, quản lý văn bản mật, lưu trữ văn bản, quản lý, sử dụng con dấu chặt chẽ theo quy chế. Phối hợp tổ chức in ấn, phát hành tờ gấp thông tin Chương trình “ Phúc lợi đoàn viên” cho đoàn viên và người lao động, là đơn vị triển khai đầu tiên của Tổng Liên đoàn.           

Thực hiện tốt việc thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức bảo quản và điều hành xe phục vụ các đoàn công tác, đặc biệt tại các dự án, công trình trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, đảm bảo lái xe tốt, an toàn. Thực hiện thủ tục điều chuyển xe và mua xe mới theo quy định, hướng dẫn của nhà nước và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.     

Duy trì nghiêm túc nội quy, quy định cơ quan; tổ chức hướng dẫn khách đến liên hệ công tác theo đúng nội quy, quy định. Đảm bảo tốt công tác an ninh - bảo vệ, bảo đảm an toàn trật tự trụ sở cơ quan. Phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn triển khai hiệu quả các công tác phòng cháy chữa cháy, công tác quốc phòng toàn dân.

Tăng cường các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức công đoàn quốc tế  theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và quy định của TLĐLĐVN. Năm 2017, CĐXDVN tiếp tục được đón nhận dự quan tâm chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng; sự quan tâm phối hợp, ký kết thỏa thuận, trao đổi công tác của các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ, các Tổng công ty, đơn vị trong ngành Xây dựng. CĐXDVN vinh dự được Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đoàn công tác đến thăm và làm việc, ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động công tác của CĐXDVN năm 2017, công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam.    

Năm 2018, năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đối với các cấp Công đoàn ngành Xây dựng: Hoàn thành Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tổ chức Đại hội CĐXDVN lần thứ XII, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành xây dựng Việt Nam, năm tổ chức công đoàn đồng loạt triển khai thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên” góp phần nâng cao đời sống, tinh thần đoàn viên, người lao động… Hoạt động công tác Văn phòng cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các chương trình, nhiệm vụ kế hoạch của CĐXDVN.  

Văn phòng, CĐXDVN

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 2
  • 2
  • 9
  • 7
  • 9
  • 4
  • 3
lên đầu trang