Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Chủ nhật, 17/02/2019 | 22:40

Chủ nhật, 17/02/2019 | 22:40

Kinh nghiệm hoạt động

Cập nhật lúc 10:54 ngày 05/05/2017

Công đoàn TCty Licogi: Bảo đảm quyền lợi NLĐ sau cổ phần hóa

Năm 2016 là năm đầu tiên TCty Xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI) chuyển đổi mô hình hoạt động từ 100% vốn Nhà nước sang Cty CP Nhà nước không chi phối. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, song cũng còn nhiều khó khăn thách thức khi chuyển sang mô hình hoạt động CPH-TCty. Thực tế này đòi hỏi tổ chức CĐ trong mô hình mới phải đổi mới phương pháp, nội dung hoạt động, bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, hài hòa lợi ích của DN, người lao động (NLĐ), đồng thời khẳng định vị trí, nâng cao vai trò. Nhờ phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tổ chức CĐ, phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ vẫn được chăm lo, đảm bảo việc làm, thu nhập, chế độ, chính sách đối với NLĐ.

Phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Với phương châm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, tất cả vì sự phát triển bền vững, ổn định của DN, vì việc làm, đời sống của NLĐ, thời gian qua CĐ TCty đã chỉ đạo các CĐ cơ sở phối hợp với chuyên môn thực hiện chế độ chính sách và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song CĐ đã chủ động phối hợp cùng với chuyên môn để tìm biện pháp tháo gỡ và quan tâm chăm lo đời sống NLĐ. Nhiều đơn vị vẫn duy trì tổ chức các bếp ăn tập thể, ăn ca tại cơ quan đơn vị cũng như trên công trường; hầu hết các đơn vị đều thực hiện ăn ca cho CNVC-LĐ theo Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 của BCH TLĐLĐVN.

Nhiều đơn vị đã quan tâm tổ chức cải thiện điều kiện lao động, thăm quan nghỉ mát, chăm lo khám sức khỏe định kỳ cho CNVC-LĐ; điển hình như: Cty CP Đầu tư xây lắp và VLXD Đông Anh, Cty CP Cơ khí Đông Anh LICOGI, Cty CP LICOGI 14, Cty CP LICOGI 18, Cty CP LICOGI 12, Cty CP Cơ giới và Xây lắp số 9.

Bên cạnh đó các đơn vị còn tích cực tham gia các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, điển hình thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, năng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm” đã được các đơn vị quan tâm; điển hình là Cty CP CKĐA - LICOGI, Cty CP Đầu tư và Xây lắp VLXD Đông Anh; tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” toàn quốc ngành Xây dựng năm 2016, toàn TCty có 8 cá nhân được biểu dương tại Hội nghị vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bằng khen của CĐXDVN.

Ông Nguyễn Đình Khải - Chủ tịch CĐ TCty LICOGI cho biết: Hoạt động CĐ TCty tiếp tục có nhiều khởi sắc góp phần vào sự phát triển ổn định của DN, đảm bảo việc làm, đời sống, vật chất cũng như tinh thần của NLĐ. Bên cạnh nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ tốt quyền lợi cho NLĐ, CĐ TCty cũng đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ. Xác định được những nhiệm vụ trước mắt là vô cùng khó khăn do phải hoạt động trong điều kiện mới - mô hình Cty cổ phần, và trong bối cảnh hội nhập, CĐ TCty lựa chọn, quy hoạch đội ngũ cán bộ CĐ, lựa chọn những đồng chí có trình độ chuyên môn và quan trọng hơn là nhiệt tình tâm huyết để bổ sung vào đội ngũ những cán bộ CĐ với mong muốn đưa phong trào công nhân và hoạt động CĐ của TCty ngày càng phát triển.

Hướng tới 60 năm ngày thành lập CĐXDVN, CĐ TCty LICOGI tổ chức nhiều hoạt động chào mừng trong đó có phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm, các công trình lớn của Nhà nước, lập thành tích chào mừng sự kiện quan trọng này.

Đẩy mạnh các chương trình hành động

Ngoài việc thực hiện 4 chương trình lớn của CĐXDVN là chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ; đổi mới và nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, kiến thức pháp luật cho đoàn viên và NLĐ.

CĐ TCty còn tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật, các nội quy, quy chế có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và NLĐ. Tham gia sắp xếp lại lao động và giải quyết chế độ, chính sách cho NLĐ ở các đơn vị trong TCty sau khi thực hiện xong tái cấu trúc DN.

Các CĐ cơ sở đã chủ động tham gia vào công tác quản lý của đơn vị, như: Tham gia xây dựng các chỉ tiêu định mức giao khoán, sửa đổi bổ sung các nội quy, quy chế của đơn vị; quy chế trả lương; tham gia xây dựng và triển khai thực hiện thang, bảng lương theo Nghị định 49 của Chính phủ; rà soát bổ sung sửa đổi và xây dựng mới về thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị; tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát về chế độ, chính sách đối với NLĐ; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; phối hợp cùng chuyên môn tổ chức Hội nghị NLĐ; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với NLĐ trong DN khi chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ hưu theo chế độ BHXH, tai nạn lao động, thai sản, ốm đau và tham gia các ý kiến vào công tác quản lý và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

CĐ chủ động phối hợp với chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức tập huấn, huấn luyện; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, khám sức khỏe cho NLĐ, thăm hỏi gia đình nạn nhân, người bị nạn những đơn vị làm rất tốt công tác Bảo hộ lao động, công tác ATVSLĐ&PCCN.

Phấn đấu thực hiện tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị NLĐ đạt 80%. Tăng cường phối hợp kiểm tra thực hiện pháp luật lao động, Luật CĐ và các chế độ, chính sách đối với NLĐ. Chú trọng kiểm tra tại các công trình trọng điểm, công trình lớn cua. Đặc biệt là các công trình xa có điều kiện khó khăn. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết công đoàn các cấp, cùng với lãnh đạo TCty trong công tác CPH, đảm bảo quyền lợi của NLĐ một cách tốt nhất trong mô hình hoạt động sang Cty CP.

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống, thu nhập của NLĐ ở một số đơn vị tuy còn gặp nhiều khó khăn, song do làm tốt công tác động viên tư tưởng và thực hiện tốt quy chế công khai dân chủ trong đơn vị nên hầu hết CNVC-LĐ đã yên tâm công tác, tư tưởng ổn định, nhiều người đã thông cảm chia sẻ với những khó khăn chung của đơn vị.

Năm 2017 tiếp tục có nhiều khó khăn như tìm kiếm việc làm, đảm bảo đời sống về tiền lương, thưởng, chế độ chính sách cho người lao động trước mắt công đoàn phối hợp cùng chuyên môn chia sẻ những khó khăn chung với doanh nghiệp, tham gia các giải pháp tháo gỡ khó khăn giải quyết các chế độ chính sách kịp thời chi trả lương, thưởng hàng tháng, trích nộp BHXH, BHTN, BHYT, động viên NLĐ gắn bó xây dựng doanh nghiệp phát triển, CĐ TCty LICOGI tiếp tục tham gia hoàn thiện và triển khai thực hiện thang lương, bảng lương theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP; xây dựng bổ sung, sửa đổi thỏa ước loa động tập thể; tham gia cùng chuyên môn rà soát bổ sung sửa đổi các nội dung trong nội quy, quy chế về quản lý lao động, tài chính... của đơn vị.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với chuyên môn quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với NLĐ như đảm bảo ổn định việc làm, giải quyết kịp thời tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, chăm lo sức khỏe, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho NLĐ.

Thường xuyên quan tâm đến điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, đời sống, vật chất, văn hóa tinh thần, sức khỏe cho NLĐ làm việc ở vùng sâu, vùng xa, trên các công trình và ở những nơi điều kiện sản xuất, sinh hoạt, đi lại gặp nhiều khó khăn để động viên chia sẻ với NLĐ, để họ yên tâm lao động sản xuất gắn bó với DN.

Theo Báo Xây dựng

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 2
  • 2
  • 7
  • 1
  • 4
  • 0
  • 9
lên đầu trang