Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 05/03/2024 | 06:58

Thứ ba, 05/03/2024 | 06:58

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 04:58 ngày 31/05/2023

Hiện nay pháp luật quy định về việc trả lương thông qua người cai thầu như thế nào?

Hỏi:  Ông T là Tổng giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thiết kế thi công công trình, Công ty của ông hiện đang có nhiều gói thầu thiết kế và thi công công trình xây dựng lớn trên địa bàn tỉnh PH, vì đang có một lượng lớn người lao động đang làm việc cho công ty nên ông muốn việc trả lương thông qua người cai thầu tại công trường nhằm đảm bảo thuận tiện và nâng cao hiệu quả hoạt động. Ông T hỏi hiện nay pháp luật quy định về việc trả lương thông qua người cai thầu như thế nào?
Trả lời:

Theo quy định tại các Điều 100 Bộ Luật lao động 2019 quy định về người sử dụng lao động trả lương cho người lao động thông qua người cai thầu như sau:
 “Điều 100. Trả lương thông qua người cai thầu
1. Nơi nào sử dụng người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự thì người sử dụng lao động là chủ chính phải có danh sách và địa chỉ của những người này kèm theo danh sách những người lao động làm việc với họ và phải bảo đảm việc họ tuân thủ quy định của pháp luật về trả lương, an toàn, vệ sinh lao động.
2. Trường hợp người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự không trả lương hoặc trả lương không đầy đủ và không bảo đảm các quyền lợi khác cho người lao động thì người sử dụng lao động là chủ chính phải chịu trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi cho người lao động.
Trong trường hợp này, người sử dụng lao động là chủ chính có quyền yêu cầu người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự đền bù hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật”.
Trên cở sở quy định của Bộ Luật lao động, Công ty của ông có thể tham khảo thêm các quy định pháp luật có liên quan khác để thực hiện việc trả lượng cho người lao động làm việc tại Công ty thông qua người cai thầu nhằm đảm bảo điều kiện hoạt động và tuân thủ quy định của pháp luật.
VP TVPL

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 7
  • 2
  • 0
  • 4
  • 6
  • 2
  • 5
lên đầu trang