Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 15/04/2024 | 03:45

Thứ hai, 15/04/2024 | 03:45

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 03:03 ngày 07/04/2023

Pháp luật hiện hành về lao động quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm?

Anh T là công nhân công ty H đóng trên địa bàn tỉnh QN, thời gian vừa qua công ty của ông nhận thêm một số đơn hàng gia công lớn đòi hỏi người lao động tại công ty phải làm tăng ca, thêm giờ để kịp bàn giao sản phẩm cho đối tác, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và tuân thủ pháp luật, anh T muốn hỏi pháp luật hiện hành về lao động quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm?
Trả lời:

 Theo quy định tại các Điều 98 Bộ Luật lao động 2019 quy định về trả lương cho người lao động như sau:
“Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”
Căn cứ quy định nêu trên của Bộ Luật lao động, công ty của anh T có thể tham khảo để thực hiện, ngoài ra có thể tham khảo thêm các quy định hướng dẫn cụ thể tại các văn bản pháp luật có liên quan khác để tuân thủ quy định của pháp luật về trách nhiệm chi trả tiền lương làm thêm giờ và tiền lương làm việc vào ban đêm nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động và quyền lợi của công ty.
VP TVPL
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 7
  • 5
  • 1
  • 2
  • 1
  • 3
  • 1
lên đầu trang