Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 15/04/2024 | 04:22

Thứ hai, 15/04/2024 | 04:22

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 03:02 ngày 07/04/2023

Ngừng là việc do tình hình dịch bệnh Covid-19 có được hưởng lương không

Chị H là công nhân của Công ty XM đóng tại địa bàn thành phố HN, thời gian vừa qua do tình hình dịch bệnh Covid-19 Công ty phải tạm thời đóng cửa không làm việc, nên bản thân chị cũng như nhiều công nhân của Công ty phải ngừng là việc. Chị muốn hỏi trong thời gian Công ty cho nghỉ việc như vậy chị có được hưởng lương không? Pháp luật quy định đối với trường hợp này như thế nào?
Trả lời:

 Theo quy định của  Điều 99 Bộ Luật lao động quy định về tiền lương khi ngừng việc như sau:
"Điều 99. Tiền lương ngừng việc
Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:
1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;
2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;
3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:
a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;
 b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu."
Căn cứ quy định nêu trên, chị có thể trao đổi với lãnh đạo Công ty để đảm bảo quyền lợi của mình, phù hợp với quy định của pháp luật.
VP TVPL

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 7
  • 5
  • 1
  • 2
  • 2
  • 3
  • 8
lên đầu trang