Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 05/03/2024 | 06:57

Thứ ba, 05/03/2024 | 06:57

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 03:41 ngày 30/05/2023

Trong thời gian ngừng làm việc phía công ty có trả tiền lương cho họ không? pháp luật hiện hành về lao động quy định về việc này như thế nào?

Hỏi:  Chị H là công nhân đang làm việc tại Công ty S đóng trên địa bàn Khu công nghiệp thuộc tỉnh X, thời gian vừa qua công ty yêu cầu một số công nhân phải ngừng việc do một số đơn hàng tồn kho lớn không xuất đi được, lãnh đạo Công ty hứa sẽ yêu cầu trở lại làm việc khi tình hình xuất hàng tạm ổn. Tuy nhiên, phía công ty cũ chưa nói rõ việc trả lương, tiền cho người lao động như thế nào trong thời gian ngưng làm việc, vì vậy chị H muốn hỏi: Trong thời gian chị và các công nhân khác ngừng làm việc phía công ty có trả tiền lương cho họ không? pháp luật hiện hành về lao động quy định về việc này như thế nào?
Trả lời: 

 Theo quy định tại các Điều 99 Bộ Luật lao động 2019 quy định về trả lương cho người lao động khi ngừng việc như sau:
 “Điều 99. Tiền lương ngừng việc
Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:
1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;
2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;
3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:
a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;
b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.”
Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên của Bộ luật lao động, chị và những người công nhân bị ngưng việc theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty có thể tham khảo để yêu cầu phía Công ty thực hiện trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động khi yêu cầu ngưng việc theo quy định của pháp luật.
VP TVPL

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 7
  • 2
  • 0
  • 4
  • 6
  • 1
  • 7
lên đầu trang