Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 15/04/2024 | 02:51

Thứ hai, 15/04/2024 | 02:51

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 05:17 ngày 22/03/2023

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được sử dụng để chi trả cho những khoản nào

Hỏi: Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được sử dụng để chi trả cho những khoản nào
Trả lời:

Điều 43 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định việc sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:
- Trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với các trường hợp đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 của Luật này; trả phí khám giám định đối với trường hợp người lao động chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
- Chi trợ cấp một lần, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp phục vụ.
- Chi hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình.
- Chi dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.
- Chi hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
- Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc.
- Chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.
- Chi đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.
VPTVPL
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 7
  • 5
  • 1
  • 1
  • 9
  • 6
  • 9
lên đầu trang