Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 05/03/2024 | 06:44

Thứ ba, 05/03/2024 | 06:44

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 08:25 ngày 16/11/2022

Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19

Thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đến nay toàn Ngành đã có 1.561 sáng kiến đăng ký Chương trình. Đây là kết quả bước đầu rất quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của toàn hệ thống, của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng hưởng ứng Chương trình.   
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐXDVN trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 1 Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”
Thực hiện văn bản số 5317/TLĐ-VP ngày 02/11/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đẩy mạnh Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; phát huy những kết quả được đạt trong thời gian qua, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, phấn đấu đến 01/9/2023 đạt và vượt chỉ tiêu giao từ 10% đoàn viên, cán bộ công đoàn trở lên, CNVCLĐ của từng đơn vị, của Ngành có sáng kiến tham gia Chương trình; thiết thực chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Đại XIII Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đề nghị các công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:  
1. Xác định tiếp tục đẩy mạnh Chương trình là hoạt động thi đua cốt lõi, trọng tâm của năm 2023 để chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; 65 năm Ngày thành lập ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958-29/4/2023); 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Các cấp công đoàn trong Ngành đưa vào nội dung giao ước thi đua, tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo chỉ tiêu phấn đấu của từng đơn vị; đưa nội dung Chương trình vào chỉ tiêu nhiệm vụ công tác hàng tháng, quý và năm để đánh giá thi đua.  
2. Tiếp tục áp dụng các giải pháp truyền thông về Chương trình, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội, tập trung vào con người và sáng kiến cụ thể, đặc biệt là sáng kiến tiêu biểu của đoàn viên, người lao động trong khu vực doanh nghiệp; tính hiệu quả, tác động và giá trị làm lợi của sáng kiến mang lại những đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên các lĩnh vực công tác, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), lan tỏa ý nghĩa tích cực cho toàn
xã hội.     
3. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp công đoàn, tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế của đơn vị trong thời gian vừa qua, nghiên cứu các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn, quyết liệt chỉ đạo, triển khai Chương trình. Tạo điều kiện về mặt thời gian và có chính sách động viên, khích lệ đối với những cán bộ được phân công nhiệm vụ hướng dẫn, tổng hợp, quản trị phần mềm tại đơn vị.   
4. Các cấp công đoàn trong Ngành tích cực phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động đẩy mạnh Chương trình; quan tâm, thương lượng về chế độ, chính sách động viên về vật chất, tinh thần cho sự nỗ lực, vượt khó, sáng tạo của người lao động; kịp thời phát huy hiệu quả sáng kiến, sáng tạo của đoàn viên, người lao động trong sản xuất, công tác; xây dựng tiêu chí khen thưởng phù hợp với từng cấp công đoàn.     
5. Duy trì hoạt động và nhân rộng mô hình “Tổ hỗ trợ sáng kiến”; kịp thời nắm bắt, hỗ trợ, hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ lập hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến; cập nhập đầy đủ, trung thực về nội dung, hiệu quả và giá trị làm lợi của sáng kiến (thống nhất kê khai giá trị làm lợi ước tính trong 01 năm). Rà soát, đánh giá cụ thể về giá trị làm lợi của sáng kiến; tổng hợp các sáng kiến có giá trị làm lợi kinh tế lớn, sáng kiến có ý nghĩa xã hội và cộng đồng sâu sắc, có sức ảnh hưởng và lan tỏa cao, rà soát tính hợp lệ và các thủ tục để chuẩn bị công tác khen thưởng khi kết thúc Chương trình.     
6. Tiếp tục thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ CNVCLĐ cập nhật sáng kiến trên phần mềm trực tuyến.  
7. Tổ chức đánh giá, tổng kết Chương trình tại các cấp công đoàn, biểu dương, khen thưởng, ghi nhận và tôn vinh các cá nhân có sáng kiến xuất sắc, tiêu biểu, nhất là tại công đoàn cơ sở, tạo động lực cho sự cống hiến và phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.     
Các công đoàn trực thuộc tích cực, chủ động đẩy mạnh thực hiện Chương trình; trong quá trình tổ chức thực hiện thường xuyên thông tin, báo cáo kết quả, nội dung thực hiện về Công đoàn Xây dựng Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công) để kịp thời hướng dẫn, tuyên truyền và giải đáp, hỗ trợ
CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 7
  • 2
  • 0
  • 4
  • 5
  • 2
  • 9
lên đầu trang