Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 05/03/2024 | 08:34

Thứ ba, 05/03/2024 | 08:34

Công đoàn trực thuộc

Cập nhật lúc 09:02 ngày 24/05/2022

Hud tổ chức lớp huấn luyện ATVSLĐ năm 2022

Thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), triển khai Kế hoạch ATVSLĐ năm 2022 và Kế hoạch số 960/HUD-XL về triển khai tháng ATVSLĐ, PCCN năm 2022 của Tổng công ty; và văn bản số 146/CĐXD - CSPL&QHQT ngày 18/3/2022 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về việc hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022, ngày 20/5/2022, Công đoàn phối hợp Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) phối hợp với Trung tâm huấn luyện Quốc gia về ATVSLĐ tổ chức lớp huấn luyện về ATVSLĐ năm 2022 cho cán bộ, nhân viên trong toàn Tổng công ty theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Giảng viên Vũ Quang Hùng - Nguyên Phó chánh văn phòng Cục An toàn lao động, nguyên Phó giám đốc Trung quốc gia về ATVSLĐ đã truyền đạt cho cán bộ, nhân viên HUD các thông tin, kiến thức về: Hệ thống chính sách, pháp luật mới về ATVSLĐ; tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về công tác ATVSLĐ ở cơ sở; việc xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; phân định trách nhiệm và quyền hạn về công tác ATVSLĐ tại từng cơ sở; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra về ATVSLĐ; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; quy định về quản lý ATLĐ tại các dự án đang thi công xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATVSLĐ trong thi công xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên được tham gia làm bài kiểm tra để công nhận kết quả chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ theo quy định.

Trước đó một ngày Tổng công ty cũng phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC & CNCH Bộ Công an tổ chức lớp tập huấn về PCCC và CNCH cho cán bộ, nhân viên, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Tổng công ty HUD tới thực hiện, kiểm tra, giám sát công tác VSATLĐ và PCCC, CNCH. Điều đó đã được ghi nhận bằng việc nhiều năm qua Tổng công ty HUD không để xảy ra sự cố ATVSLĐ hay PCCC nào, đồng thời được một số cơ quan quản lý nhà nước tặng bằng khen về công tác này.

CĐ TCT HUD

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 7
  • 2
  • 0
  • 5
  • 3
  • 3
  • 4
lên đầu trang