Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 15/04/2024 | 04:35

Thứ hai, 15/04/2024 | 04:35

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 09:20 ngày 23/05/2022

CĐXDVN đôn đốc kịp thời nhằm hoàn thành chỉ tiêu Chương trình 1 triệu sáng kiến

Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã có nhiều chỉ đạo kịp thời cũng như các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) phát động.
Đại diện Ban Giám đốc và đại diện Công đoàn Công ty CP Cơ khí Đông Anh LICOGI ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện Chương trình.
Ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện Ngày 15.12.2021 Tổng LĐLĐVN có Công văn số 3259/CTr-TLĐ về việc tổ chức Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”; tiếp đó là Văn bản số 3928/TLĐ-VP về việc rà soát chỉ tiêu đăng ký chương trình.
Ngay sau khi nhận được các văn bản của Tổng LĐLĐVN, CĐXDVN đã triển khai, đôn đốc kịp thời tới các đơn vị trực thuộc bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu của chương trình. Ngày 19.1.2022, CĐXDVN ban hành Hướng dẫn số 30/HD-CĐXD về việc triển khai, hưởng ứng Chương trình. CĐXDVN còn ban hành hướng dẫn bằng văn bản, đồng thời hướng dẫn từng cá nhân và gửi các mẫu đăng ký tới các đơn vị đăng ký chương trình; cử cán bộ làm đầu mối liên hệ với bộ phận thi đua Tổng LĐLĐVN và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai hưởng ứng chương trình.
Tiếp đến, ngày 22.3.2022, CĐXDVN có Văn bản số 149/CĐXD-TGNC về việc đôn đốc thực hiện chương trình, đồng thời tiếp tục giao chỉ tiêu chung cho các đơn vị trực thuộc. Ngày 15.4.2022, CĐXDVN tổ chức lễ phát động hưởng ứng Chương trình, tiếp tục đẩy mạnh việc hưởng ứng thực hiện chương trình trong toàn ngành, hướng tới các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022. Ngày 18.4.2022, Cơ quan CĐXDVN tổ chức lễ phát động hưởng ứng chương trình của CĐXDVN, tiếp tục đẩy mạnh việc hưởng ứng thực hiện chương trình tới toàn thể cán bộ nhân viên cơ quan CĐXDVN…
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
Trong quá trình triển khai, CĐXDVN ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc: Người lao động có thể nghĩ ra sáng kiến làm lợi, nhưng khi đưa lên để công nhận thì đòi hỏi phải trình bày, thể hiện có tính khoa học, rõ ràng và được cấp có thẩm quyền công nhận.
“Để tháo gỡ, khắc phục khó khăn này, ở cấp ngành, cấp công đoàn cơ sở đều đã có bộ phận hỗ trợ, kể cả kê khai cho người lao động trên hệ thống. Nhờ đó, đã tạo thuận lợi hơn cho người lao động trong quá trình đưa lên sáng kiến để được công nhận”. Ở các công đoàn cơ sở thuộc CĐXDVN, nhiều đơn vị đã tổ chức phát động, kêu gọi toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức lao động ra sức thi đua, phấn đấu có nhiều sáng kiến được đề xuất, triển khai ứng dụng, tham gia chương trình.
Đại diện Ban Giám đốc và đại diện Công đoàn Tập đoàn Phượng hoàng Xanh A&A ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện Chương trình.
Mới đây, Công đoàn cơ sở Công ty CP Cơ khí Đông Anh Licogi và Công đoàn Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh đã tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng ATVSLĐ hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”. Tại Lễ phát động, các đơn vị đã tổ chức ký biên bản ghi nhớ thực hiện chương trình với Ban Tổng Giám đốc.
Theo đó, Công đoàn công ty là đầu mối tổ chức triển khai phát động thực hiện chương trình; tổ chức thông tin, vận động đoàn viên công đoàn đăng ký tham gia, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình, khơi dậy lòng nhiệt tình, ý thức trách nhiệm tích cực tham gia các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến trong mỗi đoàn viên công đoàn; phối hợp với Hội đồng Khoa học kỹ thuật công ty, lựa chọn sáng kiến khen thưởng và đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng; hướng dẫn, đôn đốc người lao động cập nhập thông tin trên hệ thống phần mềm của Công đoàn Việt Nam. Ban Tổng giám đốc sẽ phối hợp với công đoàn đánh giá sáng kiến; tạo điều kiện về các cơ sở vật chất cần thiết (địa điểm, trang thiết bị, máy móc….), cho phép đoàn viên ứng dụng sáng kiến tại đơn vị; có chính sách đãi ngộ, khuyến khích hợp lý đối với các tác giả sáng kiến; phối hợp tổ chức phát động, tổng kết và biểu dương các tập thể, cá nhân tham gia chương trình; khen thưởng các tập thể, cá nhân người lao động có nhiều sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp…
Theo thống kê của CĐXDVN, cho đến thời điểm này, CĐXDVN đã có 770 sáng kiến hợp lệ được cập nhật lên hệ thống; 4 sáng kiến đang được xem xét; không có sáng kiến nào không hợp lệ. Trong thời gian tới, CĐXDVN tích cực tiếp tục đôn đốc các đơn vị để hoàn thành các chỉ tiêu đăng ký.
CĐXDVN

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 7
  • 5
  • 1
  • 2
  • 2
  • 7
  • 2
lên đầu trang