Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 05/03/2024 | 08:59

Thứ ba, 05/03/2024 | 08:59

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 11:00 ngày 15/04/2022

CĐXDVN phát động hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”

Hướng tới các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022, ngày 15/4/2022, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh việc hưởng ứng thực hiện Chương trình trong toàn Ngành.
Tham dự buổi Lễ có các đồng chí lãnh đạo, Trưởng, Phó các ban nghiệp vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam; đại diện lãnh đạo các công đoàn trực thuộc CĐXDVN. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở CĐXDVN và trực tuyến đến 30 điểm cầu các đơn vị trực thuộc trong cả nước.
Đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ Lệ, Chủ tịch CĐXDVN khai mạc Lễ phát động.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ Lệ, Uỷ viên Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng, Uỷ viên Ban Chấp hành TLĐLĐVN, Chủ tịch CĐXDVN nhấn mạnh: từ ý nghĩa, kết quả đạt được của Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”, Lễ phát động hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” hôm nay sẽ tiếp tục thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, NLĐ tích cực tham gia, hưởng ứng có hiệu quả để không ngừng phát huy tiềm năng sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, làm lợi cho đơn vị; các đơn vị sẽ kịp thời động viên, khen thưởng, từ đó tạo động lực cho NLĐ không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, đưa ra nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi nhiều hơn nữa.
Đồng chí Phạm Xuân Hải, Phó Chủ tịch CĐXDVN phát động hưởng ứng Chương trình.
Phát động tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Xuân Hải, Phó Chủ tịch CĐXDVN cho biết: thời gian qua, đại dịch Covid -19 bùng phát và có nhiều diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng nghiêm trọng, toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội nói chung và tác động trực tiếp đến việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của ngành Xây dựng nói riêng. Đây cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, đời sống của NLĐ và hoạt động của các cấp công đoàn ngành Xây dựng. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Đảng đoàn TLĐLĐVN và Ban cán sự đảng BXD, các cấp công đoàn trong Ngành đã chủ động xây dựng nhiều chương trình, đề xuất các giải pháp và đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực để kịp thời chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ. Mặc dù trong điều kiện khó khăn, dịch bệnh nhưng đã có nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay được triển khai hiệu quả; nhiều sáng kiến mang lại giá trị cao cho doanh nghiệp đóng góp vào sự phát triển chung của Ngành và đất nước.
Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của TLĐLĐVN; nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ của các đơn vị trong toàn Ngành ra sức thi đua nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất lao động, góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp cho sự phát triển bền vững của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn và đất nước. Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát động phong trào thi đua hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” của TLĐLĐVN đến toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ ngành Xây dựng.
Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua hưởng ứng Chương trình, CĐXDVN đề nghị các cấp công đoàn trực thuộc tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:
1. Tập trung triển khai thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia Chương trình. Các cấp công đoàn cần xác định đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng Chương trình là sự khẳng định vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, người lao động với tinh thần nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Tuyên truyền thường xuyên, liên tục, bám sát thực tiễn để  tổ chức, triển khai Chương trình tại các cấp công đoàn. Đặc biệt là phải quan tâm đến môi trường làm việc để tạo điều kiện cho việc phát triển sáng kiến, sáng tạo,, góp phần lan tỏa sâu rộng với nhiều cách làm mới, giải pháp hay, khích lệ đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng Chương trình.
2. Triển khai cụ thể hóa Chương trình gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 374/KH-CĐXD ngày 27/9/2021 của CĐXDVN về tổ chức phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”. Các cấp công đoàn trong Ngành phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện từ nay đến Đại hội CĐXDVN lần thứ XIV và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.
Toàn cảnh Lễ phát động
3. Trao đổi, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tham gia, đồng hành với Chương trình bằng nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật, các chế độ, chính sách để kịp thời động viên sự tham gia có hiệu quả của người lao động. Trong đó, đẩy mạnh việc ký kết chương trình phối hợp giữa công đoàn cơ sở với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có các điều khoản tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ có thời gian, môi trường nghiên cứu, sáng tạo, điều kiện cơ sở vật chất thực hành, ứng dụng sáng kiến; có cơ chế khuyến khích tinh thần, khen thưởng vật chất tương xứng với giá trị làm lợi mang lại, ưu tiên điều kiện nâng lương, nâng bậc, quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ, vị trí công tác cao hơn cho các cá nhân có những sáng kiến  hiệu quả. Công đoàn cơ sở thành lập Tổ hỗ trợ sáng kiến giúp đoàn viên, người lao động hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến, hướng dẫn viết báo cáo sáng kiến và các thủ tục tham gia Chương trình.
4. Công đoàn các cấp nghiên cứu, cụ thể hóa và lựa chọn các giải pháp phù hợp với với điều kiện thực tiễn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; định hướng chỉ tiêu phấn đấu cho từng nhóm đối tượng, từng giai đoạn, từng lĩnh vực đảm bảo đóng góp nhiều sáng kiến góp phần hoàn thành mục tiêu “01 triệu sáng kiến” chung của Chương trình.
5. Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả, sức lan tỏa các giải thưởng hiện có của công đoàn các cấp, gắn với các sáng kiến tham gia chương trình. Khuyến khích công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở tổ chức các chương trình “Ngày hội sáng kiến”, “Ngày hội ý tưởng sáng tạo” để đoàn viên, người lao động có cơ hội chia sẻ, giới thiệu về các sáng kiến của mình, qua đó lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng thuận đưa vào ứng dụng trong thực tế, nhân rộng các sáng kiến hiệu quả.
6. Đẩy mạnh việc phát hiện, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tham gia Chương trình. Công đoàn các cấp cụ thể hóa các tiêu chí, tiêu chuẩn và có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với tác giả sáng kiến. Các đơn vị có thể tổ chức vinh danh qua mỗi đợt thi đua cao điểm.
7. Các cấp công đoàn trực thuộc CĐXDVN phấn đấu đến hết ngày 31/5/2022: Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc: tối thiểu có 20 cá nhân đăng ký và gửi sáng kiến trên phần mềm trực tuyến của Chương trình; đối với Công đoàn cơ sở trực thuộc: tối thiểu có 10 cá nhân đăng ký và gửi sáng kiến trên phần mềm trực tuyến của Chương trình.
Giai đoạn 2 từ tháng 6/2022 đến tháng 9/2023, công đoàn các đơn vị trực thuộc tiếp tục tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phấn đấu đạt tỷ lệ tối thiểu 10% tổng số cán bộ, đoàn viên, người lao động của đơn vị có giải pháp, sáng kiến được công nhận, đồng thời gửi sáng kiến trên phần mềm trực tuyến của Chương trình.
Đồng chí Lê Đình Khanh, Chủ tịch Công đoàn TCty LILAMA, đại diện các công đoàn trực thuộc CĐXDVN phát biểu hưởng ứng phát động thi đua của CĐXDVN
Tại buổi Lễ, đồng chí Lê Đình Khanh, Uỷ viên BTV CĐXDVN, Chủ tịch Công đoàn TCty LILAMA, đại diện các công đoàn trực thuộc CĐXDVN đã phát biểu hưởng ứng phát động thi đua của CĐXDVN, khẳng định quyết tâm thực hiện tốt Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid- 9”.
CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 7
  • 2
  • 0
  • 5
  • 6
  • 6
  • 2
lên đầu trang