Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 17/06/2024 | 18:14

Thứ hai, 17/06/2024 | 18:14

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 07:59 ngày 08/04/2022

Một số hoạt động trọng tâm Tháng Công nhân năm 2022

Thực hiện Kế hoạch 14/KH-CĐXD ngày 11/01/2022 về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn Xây dựng Việt Nam hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai một số hoạt động trọng tâm như sau:
Tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5”
Các cấp công đoàn trong Ngành căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”: “Người đứng đầu chính quyền các cấp định kỳ đối thoại và chỉ đạo giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động”  tham mưu, đề xuất để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gặp gỡ, đối thoại với cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, lao động trong tháng 5/2022.
Công đoàn cơ sở căn cứ điều kiện thực tế phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp - doanh nghiệp vì công nhân”, tạo cơ hội để người sử dụng lao động và người lao động lắng nghe, chia sẻ, cùng nỗ lực vượt khó, phục hồi phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
Tổ chức hoạt động kết nối, giới thiệu việc làm, đảm bảo thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động
- Các công đoàn cơ sở căn cứ nhu cầu tuyển dụng tại đơn vị để thương lượng với người sử dụng lao động chính sách thu hút lao động và tham gia tổ chức hoạt động tuyển dụng tại đơn vị. Chủ động đề xuất với người sử dụng lao động phối hợp với các ngành chức năng của địa phương, địa bàn hoạt động để tổ chức các chương trình, hoạt động kết nối, giới thiệu việc làm, tạo việc làm cho người lao động.
- Các cấp công đoàn trong Ngành tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đến người lao động; tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động trong thực hiện các thủ tục để nhận gói hỗ trợ của Chính phủ. Chủ động tham gia nắm bắt tình hình việc thực hiện chính sách đối với người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động nắm bắt tình hình tiền lương, nợ lương, nợ BHXH, BHYT, BHTN; theo dõi sát tình hình quan hệ lao động tại đơn vị.
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền
Nội dung
Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân; truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; ý nghĩa lịch sử, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tuyên truyền mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các cấp Công đoàn trong triển khai các hoạt động Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ; tuyên truyền về Chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.
Hình thức
- Tổ chức các hội nghị, tọa đàm, gặp mặt đoàn viên công đoàn, công nhân lao động.
- Tổ chức thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội: Tuyên truyền trực quan về các hoạt động triển khai Tháng Công nhân tại các cấp công đoàn; giới thiệu các điển hình xuất sắc, tiêu biểu; các câu chuyện chân thực, xúc động về công đoàn chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
- Xây dựng các sản phẩm tuyên truyền có kích thước lớn và đặt ở những nơi có nhiều người dân và công nhân lao động qua lại; các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền trên internet và mạng xã hội.
- Tổ chức tuyên truyền trực tiếp theo nhóm hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền với các hoạt động tập trung khác của các cấp công đoàn.
Một số khẩu hiệu tuyên truyền:
(1) “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng!”
(2) “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam!”
(3) Tinh thần Ngày Quốc tế Lao động (1/5) bất diệt!
(4) Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022!
(5) “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19!”
(6) Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, chăm lo việc làm, đời sống người lao động!
(7) Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!
(8) Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022)!
(9) Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)!
CĐXDVNPhát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 8
  • 0
  • 8
  • 0
  • 7
  • 8
  • 2
lên đầu trang