Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 15/04/2021 | 20:43

Thứ năm, 15/04/2021 | 20:43

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 03:51 ngày 30/03/2020

Triển khai công tác quy hoạch Chủ tịch, Phó chủ tịch CĐXDVN nhiệm kỳ 2023-2028

Căn cứ Quy định về phân cấp quản lý và bổ nhiệm cán bộ trong tổ chức công đoàn tại Quyết định số 1584/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN); thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/ĐĐTLĐ ngày 14/02/2020 của Đảng đoàn TLĐLĐVN về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức Công đoàn; ngày 30/3/2020, CĐXDVN tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch, triển khai lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐXDVN nhiệm kỳ 2023-2028.
Cùng dự có các đồng chí: Đồng chí Phí Thu Hương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra TLĐLĐVN, Phó trưởng phòng Cán bộ thuộc Ban Tổ chức TLĐLĐVN; đồng chí Nguyễn Thị Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra TLĐLĐVN.
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐXDVN điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, Chủ tịch CĐXDVN đã nêu mục đích, yêu cầu của công tác quy hoạch lần này; quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Hướng dẫn số 05-HD/ĐĐTLĐ ngày 14/02/2020 của Đảng đoàn TLĐLĐVN về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức Công đoàn; tiêu chuẩn, cơ cấu cán bộ đưa vào quy hoạch các chức danh trên.
Công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt của CĐXDVN nhiệm kỳ 2023-2028 giúp CĐXDVN chủ động trong công tác cán bộ, phát hiện sớm nguồn cán bộ có triển vọng để đưa vào quy hoạch, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn.
Toàn cảnh Hội nghị
Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐXDVN nhiệm kỳ 2023-2028.
CĐXDVN

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 8
  • 3
  • 3
  • 3
  • 9
  • 8
  • 3
lên đầu trang