Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 15/04/2021 | 20:07

Thứ năm, 15/04/2021 | 20:07

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 06:01 ngày 06/03/2020

Hội thảo tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quy chế khen thưởng mới của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Ngày 12/11/2019, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn kèm theo Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ, với những thay đổi cơ bản, quy định “cấp nào ban hành quyết định khen thưởng thì cấp đó có trách nhiệm chi tiền thưởng kèm theo quyết định khen thưởng”, quy định danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” thay thế cho danh hiệu "Công đoàn cơ sở vững mạnh".
Để kịp thời có những điều chỉnh trong Quy chế khen thưởng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam phù hợp với Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn, ngày 06/3/2020, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) tổ chức Hội thảo tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quy chế khen thưởng mới của CĐXDVN.
Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo CĐXDVN; trưởng, phó các ban nghiệp vụ, cùng toàn thể công chức, nhân viên Cơ quan CĐXDVN.
Các thành viên dự Hội thảo thảo luận các nội dung liên quan đến đối tượng và số lượng khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc CĐXDVN, trong đó tập trung vào những thay đổi cơ bản, bao gồm:
1. Danh hiệu “Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn” và “Cờ thi đua của CĐXDVN” chỉ xét cho đơn vị được công đoàn cấp trên trực tiếp quyết định công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
2. Danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” xét tặng cho công đoàn cơ sở với số lượng không quá 20% tổng số công đoàn cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Hướng dẫn 521/HD-CĐXD ngày 21/10/2019 của Ban Thường vụ CĐXDVN.
3. Về đối tượng tập thể xét khen thưởng Bằng khen của CĐXDVN, dự kiến chỉ xét cho các tập thể từ công đoàn cơ sở trở lên.
4. Về tỷ lệ khen thưởng tối đa, CĐXDVN dự kiến:
Khen thưởng toàn diện:
 • Cờ thi đua của CĐXDVN: không quá 6% tổng số công đoàn cơ sở thuộc CĐXDVN.
 • Bằng khen CĐXDVN đối với tập thể: không quá 30% tổng số công đoàn cơ sở thuộc CĐXDVN.
 • Bằng khen CĐXDVN đối với cá nhân: không quá 0,6% tổng số đoàn viên công đoàn thuộc CĐXDVN.
Khen thưởng chuyên đề:
 • Cờ thi đua chuyên đề của CĐXDVN: 01 cờ /chuyên đề.
 • Bằng khen chuyên đề của CĐXDVN đối với tập thể: không quá 0,8% tổng số công đoàn cơ sở thuộc CĐXDVN /chuyên đề.
 • Bằng khen chuyên đề của CĐXDVN đối với cá nhân: không quá 0,04% tổng số đoàn viên công đoàn thuộc CĐXDVN /chuyên đề.
5. Ngoài ra các thành viên dự hội thảo thảo luận về những điều chỉnh về tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của CĐXDVN đối với tập thể, cá nhân và một số điều chỉnh về hồ sơ đề nghị khen thưởng cho phù hợp.
Dự thảo Quy chế khen thưởng của CĐXDVN sẽ tiếp tục được đưa ra trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐXDVN thông qua và dự kiến ban hành trong trong Quý II/2020.
Một số hình ảnh:

CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
 • 1
 • 8
 • 3
 • 3
 • 3
 • 6
 • 3
 • 0
lên đầu trang