Tên văn bản Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả
Số hiệu văn bản 25/2018/QH14 Ngày có hiệu lực 01/01/2019
Ngày ban hành 12/06/2018 Ngày hết hiệu lực 11/10/2050
Cơ quan ban hành Thanh tra Chính phủ Người ký Tổng thanh tra Chính phủ