Tên văn bản Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trên mạng xã hội facebook
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trên mạng xã hội facebook
Số hiệu văn bản 533/HD-CĐXD Ngày có hiệu lực 24/08/2018
Ngày ban hành 24/08/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải