Tên văn bản KH thực hiện NQ Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ
Số hiệu văn bản 140-KH/ĐĐTLĐ Ngày có hiệu lực 28/12/2016
Ngày ban hành 28/12/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành TLĐLĐVN Người ký Chủ tịch TLĐ Bùi Văn Cường