Tên văn bản Tài liệu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Tài liệu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Số hiệu văn bản TL Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 05/12/2023 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Chủ tịch TLĐLĐVN