Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 14/07/2020 | 01:44

Thứ ba, 14/07/2020 | 01:44

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc 04:13 ngày 29/08/2019

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Văn kiện lịch sử vô giá

Ngày 2/9/1969, từ biệt thế giới này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một bản Di chúc kết tinh những giá trị vô giá. Di chúc là bản tổng kết cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và trong đó Người vạch ra những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.
Theo TTXVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 6
  • 0
  • 4
  • 9
  • 0
  • 1
  • 7
lên đầu trang