Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 13/11/2018 | 03:52

Thứ ba, 13/11/2018 | 03:52

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 • Xây dựng và rèn luyện phong cách người cán bộ lãnh đạo theo lời Bác dặn

  Cập nhật: 21/08/2018

  (TG) - Nhân cách của cán bộ lãnh đạo là tổng hòa các yếu tố về phẩm chất và năng lực, nhất là yêu cầu về đạo đức. Việc xây dựng và rèn luyện nhân cách cán bộ lãnh đạo là một nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, có ý nghĩa quan trọng của công tác cán bộ.

 • Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

  Cập nhật: 09/08/2018

  Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy An Giang biên soạn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

 • Xây dựng và rèn luyện phong cách người cán bộ lãnh đạo theo lời Bác dặn

  Cập nhật: 09/08/2018

  (TG) - Nhân cách của cán bộ lãnh đạo là tổng hòa các yếu tố về phẩm chất và năng lực, nhất là yêu cầu về đạo đức. Việc xây dựng và rèn luyện nhân cách cán bộ lãnh đạo là một nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, có ý nghĩa quan trọng của công tác cán bộ.

 • Học tập và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh

  Cập nhật: 20/07/2018

  Phương pháp dân vận Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân các dân tộc đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân ta, góp phần chăm lo ngày càng đầy đủ đời sống, quyền lợi và hạnh phúc của nhân dân.

 • Người trẻ sống đẹp

  Cập nhật: 20/07/2018

  Năm 1955, nói chuyện tại Trường Đại học Nhân dân Việt Nam, Bác Hồ đã nhắn nhủ thanh niên cả nước: "Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”.

 • Học và làm theo chỉ dẫn của nhà báo Hồ Chí Minh

  Cập nhật: 11/07/2018

  (TG) - Báo chí cách mạng Hồ Chí Minh luôn hàm chứa tư tưởng và mục tiêu nhất quán: Lấy dân làm gốc, kết hợp sâu sắc giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và thời đại, lợi ích cộng đồng và lợi ích cá nhân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ những lời căn dặn, từ những tác phẩm báo chí của Người, đội ngũ những người làm báo học hỏi và được tiếp thêm kinh nghiệm, được truyền thêm sức mạnh tinh thần và tâm huyết nghề nghiệp trong sự nghiệp “phò chính trừ tà”.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
 • 1
 • 1
 • 7
 • 4
 • 3
 • 8
 • 4
 • 0
lên đầu trang