Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 25/05/2020 | 20:25

Thứ hai, 25/05/2020 | 20:25

Công đoàn trực thuộc

Cập nhật lúc 09:08 ngày 11/07/2019

Công đoàn HUD phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Truyền thống HUD (10/10/1989 - 10/10/2019) và chào mừng kỷ niệm90 năm Ngày thành lập CĐVN

Ngày 11/7/2019, Công đoàn Tổng công ty HUD đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Ông Đặng Hồng Quang - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm Công đoàn Tổng công ty HUD đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của công đoàn cấp trên và của Tổng công ty để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chương trình công tác như: Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; Chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và công tác xã hội từ thiện; Công tác tuyên truyền giáo dục; Công tác thi đua khen thưởng; Công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; Công tác nữ công; Công tác tài chính; Công tác kiểm tra. Đặc biệt, người lao động trong toàn Tổng công ty đều được sắp xếp, bảo đảm 100% có việc làm và thu nhập ổn định. Việc chi trả lương cho người lao động đều kịp thời, đầy đủ. Không có đơn vị nào trong Tổng công ty nợ lương người lao động và BHXH, BHYT, BHTN.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận và thống nhất, trong 6 tháng cuối năm 2019 là giai đoạn Tổng công ty tập trung đẩy mạnh phát động phong trào thi đua lao động giỏi hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như tổ chức nhiều các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Tổng công ty và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử trong năm 2019. Vì vậy, Công đoàn sẽ bám sát các nhiệm vụ này để thực hiện nhiệm vụ công tác của công đoàn, đồng thời phát động các công đoàn cơ sở xây dựng tổ chức phát động phong trào thi đua với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, trong đó tập trung hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2019 của từng đơn vị và của Tổng công ty. Đồng thời tích cực tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong CNVCLĐ về mục đích ý nghĩa và vận động CNVCLĐ tích cực tham gia Cuộc thi viết “HUD trong tôi”, phong trào “Văn hóa, văn nghệ” chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Tổng công ty, động viên CBCNVLĐ tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Phối hợp với Đoàn thanh niên Tổ chức tốt Hội thao HUD 2019, Hội diễn văn nghệ quần chúng Tổng công ty HUD, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, góp phần cải thiện điều kiện sống và làm việc cho CBCNVLĐ.

TCty HUD

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 5
  • 5
  • 6
  • 2
  • 3
  • 8
  • 8
lên đầu trang