Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ bảy, 23/01/2021 | 14:04

Thứ bảy, 23/01/2021 | 14:04

Công đoàn trực thuộc

Cập nhật lúc 07:45 ngày 04/07/2019

Công ty IDICO - UDICO tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019 và Đại hội Công đoàn lần VI nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 25/6/2019 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019 và Đại hội Công đoàn lần VI nhiệm kỳ 2019 - 2024.  
Tới dự Hội nghị người lao động năm 2019 và Đại hội Công đoàn có: Ông Phan Văn Chính - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty  IDICO, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị bạn cùng toàn thể cán bộ CNV - LĐ của Công ty.  
Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019.
Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị Người lao động năm 2019
Ông Lê Đắc Mạnh - Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019
Sau khi nghe báo cáo các Phòng ban, Đơn vị trực thuộc đã tham gia đóng góp ý kiến và có những tham luận quan trọng về những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất kinh doanh và giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
Ông Nguyễn Đức Lẫm – Giám đốc XN XLDD&CN số 6 đóng góp ý kiến tại Hội nghị
Sau Hội nghị người lao động Công đoàn Cty đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần lần Vi nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã nghe báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO nhiệm kỳ V về phong trào CNVC – Lao động và hoạt động Công đoàn Nhiệm kỳ 2014 - 2019, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024. 
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Công đoàn
Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến phong phú cho báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO nhiệm kỳ V và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã trình bày tại Đại hội.
Tại Đại hội Ông Phan Văn Chính - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty IDICO đã có những ý kiến chỉ đạo về hoạt động công đoàn tại đơn vị trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ của hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Ông Phan Văn Chính - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty IDICO phát biểu tại Đại hội
Đại hội Công đoàn lần này đã tín nhiệm bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới gồm Ông Nguyễn Ngọc Minh, Bà Mai Thị Nguyệt, Ông Phùng Văn Chính, Ông Kiều Thế Văn và Bà Nguyễn Huyền Lương.
Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024
Sau thời gian làm việc tích cực, nghiêm túc, khách quan, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thể hiện sự nhất trí cao, Hội nghị người lao động năm 2019 và Đại hội Công đoàn lần VI nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã thành công tốt đẹp.
CĐ TCty IDICO
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 7
  • 6
  • 4
  • 1
  • 2
  • 2
  • 8
lên đầu trang