Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Chủ nhật, 17/02/2019 | 22:39

Chủ nhật, 17/02/2019 | 22:39

Công đoàn trực thuộc

Cập nhật lúc 05:04 ngày 23/01/2018

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty CP Khảo sát và Xây dựng USCO

Ngày 23/01/2018, tại trụ Công ty CP Khảo sát và Xây dựng USCO đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Hải, Phó Chủ tịch CĐXDVN; đồng chí Nguyễn Lâm Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VGV). Về phía Công ty có đồng chí Vũ Văn Định- Chủ tịch HĐQT, đồng chí Nguyễn Trong Thoáng, UV HĐQT,Tổng giám đốc Công ty; đồng chí Doãn Đoàn, Chủ tịch CĐ Công ty; Ban Lãnh đạo; Ban kiểm soát, Trưởng phó phòng ban, trung tâm; Đại diện các đơn vị trực thuộc USCO.

Đ/c Nguyễn Trọng Thoáng - UV HĐQT- Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Thoáng, Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Trong năm qua mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh trong nước gặp nhiều khó khăn và không thuận lợi. Các lĩnh vực SXKD của Công ty đều phải chịu sự phải cạnh tranh lớn, khốc liệt trên thị trường dẫn tới đơn giá bị giảm mạnh, khối lượng công việc phải thực hiện nhiều nên hiệu quả SXKD thấp. Tuy vậy Công ty đã có rất nhiều nỗ lực cố gắng để vượt qua khó khăn thử thách. Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân người lao động và các khoản trích nộp ngân sách đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Về cơ cấu giá trị sản xuất năm 2017: Giá trị công tác Khảo sát-Tư vấn-Thiết kế chiếm tỷ trọng là 45%, Thí nghiệm và kiểm định là 11%, Xử lý nền móng-xây lắp là44%. Năm 2017 giá trị sản lượng công tác Khảo sát–Tư vấn–Thiết kế vẫn sự phát triển ổn định và có tăng trưởng. Lĩnh vực xây lắp cũng đã chiếm được tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản lượng và doanh thu của Công ty. Với việc triển khai thi công các công trình xây lắp có giá trị lớn sẽ tạo điều kiện để Công ty có kinh nghiệm và tự tin tiếp tục tìm kiếm và triển khai các công trình trong tương lai, dần thay thế bù đắp sự thiếu hụt các nguồn công việc thăm dò mỏ nguyên liệu, khảo sát ĐCCT phục vụ dự án nhà máy xi măng mà những năm trước đây vẫn đem lại sản lượng và doanh thu lớn cho Công ty. 

Về hoạt động của 11 đơn vị trực thuộc Công ty : Năm 2017 một số Chi nhánh có kết quả SXKD tốt, đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh chính Công ty giao và cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước như: Xí nghiệp Khảo sát địa chất và xây dựng; Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng Miền nam, khối cơ quan Công ty. Bên cạnh đó có một số đơn vị chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu còn thấp dẫn đến thua lỗ làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty như: Trung tâm thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Quảng Ngãi, Trung tâm thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Miền Trung. 

Đ/c Doãn Đoàn, Chủ tịch CĐ Công ty phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2017, Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ học vấn, kiến thức cho NLĐ; không ngừng nâng đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ và phát động, tổ chức thường xuyên các phòng trào thi đua sản xuất tại các công trình lớn do Công ty thực hiện.

Đ/c Phạm Xuân Hải- Phó Chủ tịch Công đoàn xây dựng Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị 


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Hải, Phó Chủ tịch CĐXDVN khẳng định: "Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn, giữ ổn định và tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Hoạt động SXKD của Công ty đã có bước phát triển, đạt mức tăng trưởng cao, năm sau cao hơn năm trước. Kết quả đạt được về giá trị SXKD, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thu nhập người lao động như đã nêu trong báo cáo đã chứng minh điều đó. Đặc biệt, những kết quả đạt được của Công ty trong thời gian khó khăn như vừa qua là rất đáng tự hào". 

Đ/c Phạm Xuân cũng nhấn mạnh một số nội dung trong tâm Công ty cần tiếp tục triển khai là: phối hợp, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, CNVCLĐ; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua với những nội dung, tiêu chí cụ thể; phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; chủ động tham gia, phối hợp với chuyên môn tìm mọi biện pháp thúc đẩy nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt việc tái cơ cấu, thoái vốn theo chủ trương của BXD và Chính phủ, kiện toàn, quy hoạch bộ máy quản lý nhân sự tinh gọn, hiệu quả, thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, bảo đảm việc làm, thu nhập cho NLĐ; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 04 ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2017 và kế hoạch 05 năm, giai đoạn 2016-2020, tích cực hưởng ứng các các hoạt động văn hoá thể thao, cuộc vận động sáng tác ca khúc mới về ngành Xây dựng, chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 – 29/4/2018); chào mừng Đại hội Công đoàn XDVN lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018- 2023 (sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 6/2018); chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; tích cực Chỉ thị 05/CT-BXD ngày 22/12/2017 của Bộ Xây dựng về hưởng ứng phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng”.

 

 

Ông Nguyễn Lâm Cường, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ông Vũ Văn Định- Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Hội nghị

Lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Namchụp ảnh lưu niệm với Ban Lãnh đạo Công ty, thủ trưởng các đơn vị của USCO 

CĐXDVN

 


Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 2
  • 2
  • 7
  • 1
  • 3
  • 7
  • 9
lên đầu trang