Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 17/06/2024 | 18:19

Thứ hai, 17/06/2024 | 18:19

Công đoàn ngành địa phương

Cập nhật lúc 01:28 ngày 20/05/2024

Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động

Vừa qua, Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2024 và tổng kết công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2023 cho hơn 300 mạng lưới An toàn vệ sinh viên trong toàn Ngành.
Công tác An toàn vệ sinh lao động là một nhiệm vụ trọng tâm luôn được Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội đặt lên hàng đầu. Hàng năm, Công đoàn Ngành luôn tuyên truyền, huấn luyện, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm tạo điều kiện cho người lao động làm việc trong điều kiện an toàn; và có tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác An toàn vệ sinh lao động. Tại Hội nghị Công đoàn Ngành đã khen thưởng 12 tập thể, và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2023.
Để tiếp tục nâng cao nhận thức, kỹ năng về công tác an toàn vệ sinh lao động, góp phần tăng cường văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc, đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền và phổ biến tới CNVCLĐ trong toàn Ngành. Hội nghị đã được nghe đ/c Ngô Kế Nghiệp - Chuyên viên cao cấp Cục an toàn lao động, Bộ lao động thương binh xã hội lên lớp để truyền đạt những nội dung vô cùng thiết thực và hữu ích trong công tác đảm bảo ATVSLĐ tại cơ sở.
Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội


Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 8
  • 0
  • 8
  • 1
  • 0
  • 1
  • 2
lên đầu trang