Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 17/06/2024 | 17:16

Thứ hai, 17/06/2024 | 17:16

Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

Cập nhật lúc 03:37 ngày 05/10/2023

Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Trong ngày 05/10/2023, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức các Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử BCH, UBKT và các chức danh trong BCH, UBKT CĐXDVN nhiệm kỳ 2023-2028; quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia BCH, UBKT và các chức danh trong BCH, UBKT CĐXDVN nhiệm kỳ 2023-2028 và các nội dung quan trọng khác phục vụ Đại hội XIV CĐXDVN. 
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐXDVN khai mạc Hội nghị
Đến dự: về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đồng chí Nguyễn Duy Vũ, Phó Trưởng ban Tổ chức. Về phía CĐXDVN có đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Uỷ viên BCH TLĐ, Chủ tịch; các Phó Chủ tịch: Đỗ Văn Quảng, Vũ Ngọc Chính, Phạm Xuân Hải cùng các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT, Chủ tịch các công đoàn trực thuộc CĐXDVN.
Tại Hội nghị đã tiến hành các bước quy trình lấy phiếu tín nhiệm nhân sự tái cử, lần đầu tham gia BCH, UBKT và các chức danh trong BCH, UBKT CĐXDVN nhiệm kỳ 2023 - 2028 đảm bảo cơ cấu, số lượng theo Đề án nhân sự.
Đồng chí Nguyễn Duy Vũ, Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Trong khuôn khổ Chương trình, các đại biểu cũng thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả công tác công đoàn quý III/2023, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023; Báo cáo Dự thảo 3 Báo cáo chính trị trình Đại hội CĐXDVN lần thứ XIV; Báo cáo Dự thảo 1 Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành, Ban Thường vụ CĐXDVN khoá XIII; Báo cáo Dự thảo 1 Chương trình đại hội CĐXDVN lần thứ XIV; Báo cáo Dự thảo 1 Quy chế làm việc của Đại hội CĐXDVN lần thứ XIV; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của công nhân, viên chức lao động ngành Xây dựng với Đảng, Nhà nước, Bộ Xây dựng và Tổng Liên đoàn; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá XII tại Đại hội Công đoàn Việt Nam khoá XIII; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 77/NQ-BCH ngày 18/2/2019 của BCH CĐXDVN khoá XIII về nâng cao chất lượng và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể; Báo cáo dự thảo 2 Báo cáo kết quả hoạt động của Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo tổng kết, công khai tài chính công đoàn năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; đánh giá thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2022 theo Nghị quyết 07b/NQ-BCH ngày 21/01/2019 của BCH TLĐ; Báo cáo dự kiến nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và Ban bầu cử Đại hội XIV CĐXDVN; Báo cáo Đề án nhân sự đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo điều chỉnh Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch CĐXDVN, Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra, chức danh Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra CĐXDVN khóa XIV, nhiệm kỳ 2023-2028...
Các đại biểu tham dự
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 8
  • 0
  • 7
  • 8
  • 7
  • 7
  • 3
lên đầu trang