Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 17/06/2024 | 17:54

Thứ hai, 17/06/2024 | 17:54

Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

Cập nhật lúc 02:42 ngày 26/07/2023

Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng 26/7, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự Đại hội có Thứ trưởng BXD Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng BXD Nguyễn Tường Văn; Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ; Phó chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam  Vũ Ngọc Chính; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng và 147 đại biểu đại diện cho hơn 3.000 công đoàn viên các đơn vị thuộc Bộ...   

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng Diệp Thị Thu Huyền cho biết, Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, đoàn viên các cấp Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội lần này, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tập trung tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2016-2023 và nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc từ thực tiễn. Cùng đó, đánh giá những khó khăn, thuận lợi và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội sẽ tiến hành bầu ra BCH nhiệm kỳ 2023-2028; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, nhiệm kỳ 2016-2023, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng dựng luôn bám sát chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Bộ Xây dựng, Đảng ủy Bộ Xây dựng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng... Từ đó, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và cả nhiệm kỳ theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện kịp thời, đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao.

Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ phát biểu tại Đại hội.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động đổi mới, lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn, chú trọng công tác chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ), đặc biệt là đoàn viên, CBCCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước và nghị quyết, các chỉ tiêu phấn đấu của các cấp công đoàn; chủ động phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, ký kết thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo ổn định đời sống, việc làm của CBCCVCLĐ, giữ vững sự tăng trưởng của đơn vị.  

Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý tài chính công đoàn theo quy định; tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.  

Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng Diệp Thị Thu Huyền phát biểu khai mạc Đại hội.

Chủ động phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CBCCVCLĐ.  

Mặt khác, động viên CBCCVCLĐ chia sẻ khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của Bộ Xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Bộ Xây dựng.

Nhờ đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đã hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp đã đề ra, có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch, trong đó có nhiều hoạt động hướng về cơ sở thiết thực, chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở được nâng cao.

Hàng năm, công đoàn các cấp tổ chức hiệu quả các giải thể thao, hội thao, hội diễn văn nghệ, đã tạo sức lan tỏa và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ. Thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác; chủ động tham gia các hoạt động xã hội từ thiện.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, đạt được những kết quả trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Đảng ủy Bộ Xây dựng và sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Cùng đó là sự quan tâm phối hợp và tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và tinh thần năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ công đoàn và toàn thể CBCCVCLĐ Cơ quan Bộ Xây dựng.  

Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2023-2028, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng Diệp Thị Thu Huyền cho biết, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục đổi mới hoạt động, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của ngành Xây dựng. 

Các đại biểu thực hiện bỏ phiếu bầu ra BCH Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cụ thể, chỉ tiêu hàng năm, phấn đấu tỷ lệ đoàn viên trên tổng số lao động đóng BHXH đạt 100% trong cơ quan hành chính, 95% trở lên trong đơn vị sự nghiệp; Ít nhất 80% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% công đoàn cơ sở tham gia với lãnh đạo đơn vị ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Phấn đấu có ít nhất 25 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu trong nhiệm kỳ, có ít nhất 2 năm Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% công đoàn cơ sở thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn; Ít nhất 80% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn; Vận động ít nhất 65% đoàn viên, CBCCVCLĐ tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đại hội tặng hoa, tri ân các đồng chí BCH khóa VII không tham gia BCH khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Để thực hiện và hoàn  thành các mục tiêu, chỉ tiêu trên, Công đoàn Bộ Xây dựng đã đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Cụ thể, tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp CBCCVCLĐ; Chăm lo lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao đời sống cho CBCCVCLĐ;

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao nhận thức chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động và kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động; Đổi mới, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước;

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị; Nâng cao hiệu quả công tác nữ công; Công tác tài chính; Tăng cường kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp; Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh và Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn trao Bằng khen của Bộ Xây dựng cho các tập thể, cá nhân thuộc Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác tổ chức đại Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng, đảm bảo theo đúng quy định, đồng thời ghi nhận những hoạt động, thành tích hoạt động nhiệm kỳ qua mà Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trên các mặt lĩnh vực hoạt động chuyên môn cũng như hoạt động công đoàn. Thứ trưởng Sinh cho rằng, những kết quả, thành công này có sự đóng góp không nhỏ của của tổ chức Công đoàn.

Tại Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đề nghị các đại biểu sáng suốt lựa chọn bầu những người có tâm, trách nhiệm, hiểu biết sâu về công tác công đoàn vào BCH nhiệm kỳ 2023-2028 để đáp ứng triển khai tốt công việc.

Thứ trưởng Sinh kỳ vọng, trên cơ sở kết quả đạt được, đề nghị BCH nhiệm kỳ mới 2023-2028 tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Bộ và ngành Xây dựng.

Trong đó, có công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ, chăm lo, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người lao động, tổ chức sự kiện, văn hóa, thể theo... Đặc biệt, hoạt động công đoàn phải tạo dấu ấn cụ thể, hoạt động thường xuyên đi vào chiều sâu nhằm tạo không khí tinh thần đoàn kết cùng nhau vượt khó vuơn lên.

BCH Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.

Ghi nhận những đóng góp của Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ nhấn mạnh, mặc dù những năm qua tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, hoạt động Công đoàn của Bộ Xây dựng đã đạt được những kết quả, thành tích nhất định. Trong đó, có đóng góp của Công đoàn Bộ Xây dựng.

Hoạt động của Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng đã từng bước được đổi mới, trọng tâm. Đặc biệt, các cấp công đoàn đã phối hợp với đơn vị nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người lao động, giúp người lao động gắn bó với cơ quan, đơn vị...

Phát huy kết qủa đạt được, sớm khắc phục hạn chế, thực hiện hoàn thành các  nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam, kỳ vọng thời gian tới, Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng tiếp tục tích cực tuyên truyền xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực ý thức trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn.

Đồng thời, cán bộ đoàn viên, đẩy mạnh công tác tham mưu lãnh đạo trong đơn vị các vấn đề, nhất là thúc đẩy các chính sách, giải pháp hoàn thiện thể chế, phát triển Đề án NƠXH, nhà ở công nhân, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản...

Mặt khác, công đoàn các đơn vị đoàn kết, tích cực trong công tác xây dựng môi trường làm việc tại đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan Bộ kết tinh trí tuệ, chia sẻ yêu thương, tạo chất lượng, hiệu quả công việc cao, đạt được nhiều thành tích hơn nữa.

Trong không làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng đã bầu ra BCH Công đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đồng chí và bầu 7 đại biểu chính thức cùng 2 đại biểu dự bị tham dự Đại hội lần thứ XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Thep tạp chí XD

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 8
  • 0
  • 8
  • 0
  • 0
  • 1
  • 3
lên đầu trang