Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 30/03/2023 | 19:08

Thứ năm, 30/03/2023 | 19:08

Chào mừng Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập CĐXDVN (16/3/1957-16/3/2022)

Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập CĐXDVN (16/3/1957-16/3/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 444/KH-CĐXD ngày 22/10/2021 của Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập (16/3/1957 - 16/3/2022); CĐXDVN đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập CĐXDVN

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 4
  • 4
  • 7
  • 9
  • 0
  • 0
  • 7
lên đầu trang