Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ bảy, 22/09/2018 | 02:30

Thứ bảy, 22/09/2018 | 02:30

Thời sự

Cơ khí Việt Nam: Bao giờ mới chịu lớn?

Ngành cơ khí - một ngành nghề đóng vai trò xương sống của nền kinh tế, nền tảng hỗ trợ các ngành công nghiệp khác phát triển, nhưng trong suốt nhiều năm qua, lại mang hình hài của “một đứa trẻ không chịu lớn”.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 4
  • 4
  • 7
  • 3
  • 7
  • 2
lên đầu trang