Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 16/10/2018 | 04:09

Thứ ba, 16/10/2018 | 04:09

Thời sự

Hội nghị Trung ương 8: Thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 5
  • 8
  • 1
  • 6
  • 0
  • 3
lên đầu trang