STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 Số 221/2013/ TT-BTCngày 31/12/2013 Thông tư số 221/2013/ TT-BTCngày 31/12/2013 31/12/2013
2 44/2013/TT-BYT Thông tư của Bộ Y tế bổ sung bệnh bụi phổi-talc nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định 24/12/2013
3 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH Thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp 27/09/2013
4 20/2013/TT-BCT Thông tư của Bộ Công thương quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp 05/08/2013
5 Số:18/2013/TT-BKHCN Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN 01/08/2013
6 Số: 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI 30/05/2012
7 Số: 13/2012/TTLT-BLĐTBXH- BYT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 13/2012/TTLT-BLĐTBXH- BYT 30/05/2012
8 Số : 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ: 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT 21/05/2012
9 Số : 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động 21/05/2012
10 Số: 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CÁC ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG CÓ HẠI VÀ CÁC CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ, LAO ĐỘNG NỮ CÓ THAI HOẶC ĐANG NUÔI CON DƯỚI 12 THÁNG TUỔI 28/12/2011
11 39/2011/TTLT-BYT-BTC Hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông 11/11/2011
12 69/2011/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ 21/10/2011
13 19/2011/TT-BYT Thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp 06/06/2011
14 777/2010/QĐ-BHXH Quyết định: Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ BHXH đối với ng¬ười lao động 15/05/2010
15 09/2009/TTLT-BYT-BTC Thông tư liên tịch: Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế 14/08/2009