Tên văn bản Tài liệu Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Tài liệu Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Số hiệu văn bản 001/TLĐLĐVN Ngày có hiệu lực 04/12/2018
Ngày ban hành 04/12/2018 Ngày hết hiệu lực 04/12/2023
Cơ quan ban hành TLĐLĐVN Người ký TLĐLĐVN