Tên văn bản Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng phạt, nộp tài chính công đoàn
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng phạt, nộp tài chính công đoàn
Số hiệu văn bản 1908/QĐ-TLĐ Ngày có hiệu lực 19/12/2016
Ngày ban hành 19/12/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành TLĐLĐVN Người ký Chủ tịch Bùi Văn Cường