Tên văn bản Chỉ thị của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc củng cố, phát triển tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật của công đoàn
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Chỉ thị của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc củng cố, phát triển tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật của công đoàn
Số hiệu văn bản 02/CT-TLĐ 2014 Ngày có hiệu lực 06/06/2014
Ngày ban hành 06/06/2014 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Chủ tịch Cù Thị Hậu