Tên văn bản Tham gia giao lưu trực tuyến giữa TT Đoàn Chủ tịch với CNVCLĐ
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Tham gia giao lưu trực tuyến giữa TT Đoàn Chủ tịch với CNVCLĐ
Số hiệu văn bản 1106/TLĐ Ngày có hiệu lực 20/07/2016
Ngày ban hành 20/07/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành TLĐLĐVN Người ký Chánh Văn phòng Vũ Anh Đức