Tên văn bản Quyết định về việc ban hành quy định về kinh phí chỉ đạo phối hợp
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Quyết định về việc ban hành quy định về kinh phí chỉ đạo phối hợp
Số hiệu văn bản Số 887/QĐ-TLD Ngày có hiệu lực 02/07/2015
Ngày ban hành 02/07/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Người ký Chủ tịch TLĐ Đặng Ngọc Tùng