Tên văn bản Hướng dẫn Công đoàn tham gia tổ chức Hội nghị người lao động và xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn Công đoàn tham gia tổ chức Hội nghị người lao động và xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp
Số hiệu văn bản 1499/HD-TLD Ngày có hiệu lực 21/09/2015
Ngày ban hành 21/09/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Người ký Phó chủ tịch Mai Đức Chính